Opsjonskjededefinisjon

En opsjonskjede er en liste over alle alternativene for et bestemt verdipapir, inkludert prisene og annen relevant informasjon. Hver opsjon representerer retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til en bestemt pris (utløsningskursen) på eller før en bestemt dato (utløpsdatoen). En opsjonskjede vises ofte med opsjonene sortert etter innløsningspris, med … Les mer

Definisjon av alternativer som ikke er aksjer

En ikke-aksjeopsjon er en opsjon som ikke involverer aksjer som den underliggende eiendelen. Den vanligste typen ikke-aksjeopsjon er en råvareopsjon, som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en bestemt råvare til en fastsatt pris på eller før en spesifisert dato. Andre typer ikke-aksjeopsjoner inkluderer opsjoner på futureskontrakter, valutaopsjoner og renteopsjoner. Hvilken er ikke … Les mer

Kredittspredning: Hva det betyr for obligasjoner og opsjonsstrategi

Kredittspredning: Hva det betyr for obligasjoner og opsjonsstrategi. Kan kredittspreader være negative? Ja, kredittspreader kan være negative. Generelt er en kredittspread enhver strategi for handel med opsjoner som resulterer i en netto kreditt til traderens konto. Det finnes mange ulike typer kredittspreader, men den vanligste er den vertikale kredittspreaden. En vertikal kredittspread innebærer samtidig kjøp … Les mer

Hva er et handlekurvalternativ?

Et kurvopsjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe eller selge en kurv med underliggende eiendeler. Eiendelene i kurven kan være hva som helst, men de er vanligvis aksjer, råvarer eller valutaer. Formålet med en kurvopsjon er å diversifisere sin portefølje og sikre seg mot risiko. Ved å kjøpe en kurv med eiendeler er investoren … Les mer

Hva er et direkte alternativ?

En direkte opsjon er en opsjonskontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en bestemt eiendel til en spesifisert pris på eller før en spesifisert dato. Direkte opsjoner handles på børser og kan brukes til å spekulere i den fremtidige retningen til den underliggende eiendelen eller for å sikre seg … Les mer

Hva er farge i opsjonshandel?

Farge i opsjonshandel refererer til forskjellen i kjøps- og salgsprisen på en opsjon. Budprisen er prisen en trader er villig til å betale for en opsjon, mens salgsprisen er prisen en trader er villig til å selge en opsjon. Forskjellen mellom kjøps- og salgskurs er kjent som spredningen. Begrepet «farge» brukes ofte for å beskrive … Les mer

Hva er et begrenset alternativ?

Et begrenset opsjon er et alternativ hvis oppsidepotensial er begrenset av et forhåndsbestemt prisnivå. En kjøpsopsjon er begrenset til innløsningskursen for opsjonen, mens en salgsopsjon er begrenset til innløsningskursen minus premien betalt for opsjonen. Hensikten med å begrense en opsjon er å beskytte investoren mot ubegrensede tap i tilfelle at den underliggende aktivaprisen stiger kraftig … Les mer

Hva er et tilbakeblikksalternativ?

En tilbakeblikksopsjon er en eksotisk type finansielt derivat som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en pris som er lik den laveste eller høyeste prisen som eiendelen har handlet til i løpet av en spesifisert periode. periode. Nøkkeltrekket med tilbakeblikksopsjoner er at de lar innehaveren «se … Les mer

Betydningen av volatilitet og hvordan den fungerer med aksjer

. Volatilitet: betydning i finans, og hva den gjør med aksjer. Hvordan forutsier du prisalternativer? Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da den beste måten å forutsi priser på opsjoner på vil variere avhengig av den enkelte traders mål, risikotoleranse og markedsforhold. Noen vanlige tilnærminger til å forutsi priser for opsjoner inkluderer … Les mer

Hva er et illikvidt alternativ?

En opsjonshandelsstrategi som er designet for å tjene på mangelen på likviditet i markedet er kjent som et illikvidt alternativ. Denne typen strategi innebærer generelt å utnytte at det er færre kjøpere og selgere i markedet, noe som kan føre til store prissvingninger. Noen vanlige illikvide opsjonsstrategier inkluderer: 1. Kjøpe opsjoner utenom pengene – Dette … Les mer