Opsjonskontrakt: Hva det er, hvordan det fungerer, typer kontrakter

1. Hva er en opsjonskontrakt? 2. Hvordan fungerer en opsjonskontrakt? 3. Hva er de ulike typene opsjonskontrakter? Hvordan kan jeg lære å handle med opsjoner? 1. Les bøker og artikler om opsjonshandelsstrategi. Et godt sted å starte er Options Industry Councils nettsted, som tilbyr en rekke ressurser for opsjonshandlere på alle nivåer av erfaring. 2. … Les mer

Opsjonspristeori Definisjon

Opsjonsprisingsteori er en gren av finansiell økonomi som omhandler prising av opsjoner og andre derivater. Det er basert på forutsetningen at prisen på en opsjon bestemmes av det underliggende verdipapirets pris, opsjonens innløsningskurs, tiden til utløp, rentenivået, volatiliteten til det underliggende verdipapirets pris og utbytteavkastningen. Hva er de to opsjonsprismodellene? De to opsjonsprismodellene er Black-Scholes-modellen … Les mer

Call Warrant

En kjøpswarrant er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon på en aksje eller annen verdipapir. Kjøpsopsjonen gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe det underliggende verdipapiret til en bestemt pris (utløsningskursen) på eller før en bestemt dato (utløpsdatoen). Call warrants brukes ofte som en måte å spekulere på den fremtidige prisen … Les mer

Omega

«Omega» er en teknisk indikator som måler endringshastigheten i en eiendelspris. Den brukes av tradere for å identifisere potensielle reverseringer i markedet. Hva er komponentene i alternativene? Det er fire nøkkelkomponenter til opsjoner: den underliggende eiendelen, innløsningskursen, utløpsdatoen og premien. Det underliggende aktiva er verdipapiret som opsjonen er basert på. Dette kan være en aksje, … Les mer

Definisjon av dekket warrant

En dekket warrant er en type finansielt derivat som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris innenfor en viss tidsperiode. Dekkede warrants ligner opsjoner, men det er noen viktige forskjeller. For det første utstedes dekkede warrants vanligvis av banker og andre finansinstitusjoner, mens opsjoner vanligvis utstedes av … Les mer

Opsjonskjededefinisjon

En opsjonskjede er en liste over alle alternativene for et bestemt verdipapir, inkludert prisene og annen relevant informasjon. Hver opsjon representerer retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til en bestemt pris (utløsningskursen) på eller før en bestemt dato (utløpsdatoen). En opsjonskjede vises ofte med opsjonene sortert etter innløsningspris, med … Les mer

Betydningen av volatilitet og hvordan den fungerer med aksjer

. Volatilitet: betydning i finans, og hva den gjør med aksjer. Hvordan forutsier du prisalternativer? Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da den beste måten å forutsi priser på opsjoner på vil variere avhengig av den enkelte traders mål, risikotoleranse og markedsforhold. Noen vanlige tilnærminger til å forutsi priser for opsjoner inkluderer … Les mer

Hva er farge i opsjonshandel?

Farge i opsjonshandel refererer til forskjellen i kjøps- og salgsprisen på en opsjon. Budprisen er prisen en trader er villig til å betale for en opsjon, mens salgsprisen er prisen en trader er villig til å selge en opsjon. Forskjellen mellom kjøps- og salgskurs er kjent som spredningen. Begrepet «farge» brukes ofte for å beskrive … Les mer

Hva er et illikvidt alternativ?

En opsjonshandelsstrategi som er designet for å tjene på mangelen på likviditet i markedet er kjent som et illikvidt alternativ. Denne typen strategi innebærer generelt å utnytte at det er færre kjøpere og selgere i markedet, noe som kan føre til store prissvingninger. Noen vanlige illikvide opsjonsstrategier inkluderer: 1. Kjøpe opsjoner utenom pengene – Dette … Les mer