Opsjonskontrakt: Hva det er, hvordan det fungerer, typer kontrakter

1. Hva er en opsjonskontrakt? 2. Hvordan fungerer en opsjonskontrakt? 3. Hva er de ulike typene opsjonskontrakter? Hvordan kan jeg lære å handle med opsjoner? 1. Les bøker og artikler om opsjonshandelsstrategi. Et godt sted å starte er Options Industry Councils nettsted, som tilbyr en rekke ressurser for opsjonshandlere på alle nivåer av erfaring. 2. … Les mer

Opsjonspristeori Definisjon

Opsjonsprisingsteori er en gren av finansiell økonomi som omhandler prising av opsjoner og andre derivater. Det er basert på forutsetningen at prisen på en opsjon bestemmes av det underliggende verdipapirets pris, opsjonens innløsningskurs, tiden til utløp, rentenivået, volatiliteten til det underliggende verdipapirets pris og utbytteavkastningen. Hva er de to opsjonsprismodellene? De to opsjonsprismodellene er Black-Scholes-modellen … Les mer

Call Warrant

En kjøpswarrant er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon på en aksje eller annen verdipapir. Kjøpsopsjonen gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe det underliggende verdipapiret til en bestemt pris (utløsningskursen) på eller før en bestemt dato (utløpsdatoen). Call warrants brukes ofte som en måte å spekulere på den fremtidige prisen … Les mer

Omega

«Omega» er en teknisk indikator som måler endringshastigheten i en eiendelspris. Den brukes av tradere for å identifisere potensielle reverseringer i markedet. Hva er komponentene i alternativene? Det er fire nøkkelkomponenter til opsjoner: den underliggende eiendelen, innløsningskursen, utløpsdatoen og premien. Det underliggende aktiva er verdipapiret som opsjonen er basert på. Dette kan være en aksje, … Les mer

Definisjon av dekket warrant

En dekket warrant er en type finansielt derivat som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris innenfor en viss tidsperiode. Dekkede warrants ligner opsjoner, men det er noen viktige forskjeller. For det første utstedes dekkede warrants vanligvis av banker og andre finansinstitusjoner, mens opsjoner vanligvis utstedes av … Les mer

Opsjonskjededefinisjon

En opsjonskjede er en liste over alle alternativene for et bestemt verdipapir, inkludert prisene og annen relevant informasjon. Hver opsjon representerer retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til en bestemt pris (utløsningskursen) på eller før en bestemt dato (utløpsdatoen). En opsjonskjede vises ofte med opsjonene sortert etter innløsningspris, med … Les mer

Udekket alternativdefinisjon

En udekket opsjon er en kjøps- eller salgsopsjon hvis underliggende sikkerhet ikke eies av opsjonsforfatteren. Også kjent som et nakent alternativ. En udekket opsjon er høy risiko fordi opsjonsskriveren ikke har noen motregningsposisjon i det underliggende verdipapiret. Hva er avdekket risiko? Udekket risiko er risikoen som ligger i opsjonshandel som ikke er sikret med en … Les mer

Hva betyr utløpstid i en opsjonskontrakt?

En utløpstid er datoen og klokkeslettet når en opsjonskontrakt utløper. Utløpstiden for de fleste opsjoner er den tredje fredagen i måneden kontrakten utløper. Imidlertid kan opsjoner på enkelte ETFer og indekser ha forskjellige utløpsdager og -tider. Hvis du eier en opsjonskontrakt, har du rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen … Les mer

Hva er en børshandlet opsjon?

En børsomsatt opsjon er en type derivatsikkerhet som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato. Børsomsatte opsjoner handles på børser, og de kjøpes og selges typisk i partier på 100. Den vanligste typen børshandlede opsjoner er en kjøpsopsjon, … Les mer

Hva er aksjeopsjoner?

Parametre og handel, med eksempler. Hva er aksjeopsjoner? Aksjeopsjoner er finansielle instrumenter som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge aksjer i et børsnotert selskap til en forhåndsbestemt pris innenfor en viss tidsramme. Hvilken handel er best for nybegynnere? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet siden det avhenger … Les mer