Forstå uavhengige eksterne styremedlemmer

Uavhengige styremedlemmer er de som ikke er knyttet til ledelsen og kan gi et objektivt perspektiv på selskapets forhold. De er vanligvis ikke tilknyttet selskapet på noen måte og har ingen økonomisk eierandel i dets suksess eller fiasko. Eksterne styremedlemmer hentes vanligvis inn fra andre selskaper for å gi dette uavhengige perspektivet. Hvor mange uavhengige … Les mer

Hva er husdyrmidler?

Når vi snakker om felleseie, viser vi til eiendommen som er blitt ervervet av ektefellene under ekteskapet. I denne forstand er eierskapet til disse eiendelene like store deler, noe som reduserer viktigheten av hvem som har bidratt. Vi må understreke at siden ekteskapet lovlig eksisterer og har blitt formalisert, alle varer At de blir ervervet, … Les mer

Kategorier F

Hva er gjennomførbarhet?

Definisjonen av levedyktighet i forretningsmessige termer refererer til muligheten for at et prosjekt eller en bedrift kan utvikle seg, noe som garanterer det langsiktige lønnsomhetøkonomisk. Begrepet levedyktighet kan på en enkel måte betraktes som alternativet at et prosjekt kan gjennomføres, med en viss kontinuitet over tid. For å gjøre dette må du ta hensyn til … Les mer

Kategorier L