Hva er en NGO?

En NGO tilsvarer akronymet til Non-Governmental Organization og er en forening eller enhet som har som formål å tjene samfunnet gjennom humanitære formål. Denne definisjonen av NGO kan ikke forstås uten dens karakter kooperativ som handler utenfor de offentlige forvaltningene, med påskudd om å tilby noen form for hjelp, men uten intensjon om å tjene … Les mer

Kategorier O

Hva er et overskudd?

Begrepet overskudd refererer til situasjonen som oppstår når det er et overskudd av noe nødvendig. På finansområdet oppstår overskuddet når inntektene er større enn utgiftene. I dette tilfellet dekker inntektene genererte utgifter, siden kapasiteten til å samle inntekt overstiger byrdene som bæres av en administrasjon, organisasjon eller person. Begrepet overskudd er knyttet til den økonomiske … Les mer

Kategorier O

Hva er et oligopol?

Kommer fra den greske, "oligo", få, og, "polio", selger, når det er et lite eller begrenset antall produsenter i et marked, sammenlignet med alle saksøkerne, forstås det at det er et oligopol. Også i dette tilfellet er oligopolistene i en privilegert situasjon, noe som gjør at de kan oppnå større manøvremargin når de selger sine … Les mer

Kategorier O

Hva er en børsintroduksjon?

Børsnotering (IPO) refererer til salg av aksjer til investorer for første gang. Dette tilbudet gir flere fordeler for selskapet, investorer og forsikringsselskaper (det vil si investeringsbankfolk som lager det første offentlige tilbudet). Børsnotering skjer først i primærmarkedet, for senere å bli kommersialisert i sekundærmarkedet. Bedriftene som fordyper seg i verden av det første offentlige tilbudet … Les mer

Kategorier O

Hva er porteføljeoverføring?

Overføring av forsikringskontrakter mellom forsikringsselskaper, forsikringsmeglere eller lignende kalles porteføljeoverføring. På denne måten forsikrer de forskjellige forsikringsselskapene risikoen de påfører brukerne sine mens de omdirigerer dem til ett eller annet selskap, avhengig av deres spesialisering. Blant dataene som overføres er: personopplysningene til personen som ba om kontrakten, den kontraktsmessige delen av den, søkeren, mottakeren, risikoen … Les mer

Kategorier O

Hva er offentlig forvaltning?

Begrepet offentlig forvaltning refererer til settet med offentlige organer som er viet til administrative oppgaver og administrerer andre organer, institusjoner og enheter som tilhører staten. Hovedmålet med offentlig forvaltning er å kunne etablere forhold mellom regjeringen (i form av institusjoner) og folket. Tjenestemannens rolle (den som jobber for det offentlige) er grunnleggende. Konseptet kan adopteres … Les mer

Kategorier O

Hva er inntekt?

I regnskap forstås inntekt som økningen i økonomiske ressurser. Denne økningen kan ikke skyldes nye bidrag fra partnerne, men må komme fra deres aktivitet, fra å tilby tjenester eller fra salg av varer. Inntekt fører til en økning i virksomhetens eiendeler, siden den på den ene siden kan øke aktiv av et selskap, og på … Les mer

Kategorier O

Hva er et overskudd?

Begrepet overskudd brukes ofte i økonomiske felt, for å referere til overflødige mengder av noe. Overskuddet har sin opprinnelse etter utviklingen av jordbruk og husdyr, da begynner det å produsere mer mat enn det mennesker forbruker. Disse overskudds- eller overskuddsmengdene begynner å brukes som en forhandlingsbrikke i byttehandel. Vanligvis i bruken av begrepet overskudd vises … Les mer

Kategorier O

Hva er en offentlig gjerning?

Offentlig skjøte er et dokument som behandles for en notarius og hvor det registreres en bestemt hendelse eller rettighet godkjent av tjenestemannen, som har ansvaret for å signere sammen med tilskuddene. Tjenestemannen vil selv ha som oppdrag å bekrefte innholdets juridiske kapasitet og datoen da avtalen gjennomføres. Hva er offentlige gjerninger? Derfor er den offentlige … Les mer

Kategorier O

Fangst

Innsamlingen, eller også kalt bankinnsamling, som navnet antyder, er å fange eller samle inn penger fra mennesker eller organisasjoner. Disse pengene som fanger opp til bankenAvhengig av hvilken type konto du har, genererer den renter (innskuddsrenter), som er definert av den såkalte innskuddsrenten. Til syvende og sist, hva banken er interessert i, er at folk … Les mer

Kategorier O