Hva er gjeldskapasiteten?

Gjeldskapasiteten antar den maksimale gjeldskapasiteten som et individ eller selskap er i stand til å påta seg uten å ha gjeldsproblemer. solvens. Dette er det maksimale beløpet som er i stand til å anskaffe uten å sette din økonomiske situasjon i fare når det gjelder tilbakebetaling. Det normale er at gjeldskapasiteten er mellom 30-40%, selv … Les mer

Kategorier G

Hva er nesten penger?

Kvasi-penger er en type finansiell eiendel ligner normale penger, men med hovedegenskapen at de har en lavere likviditet At dette. Normalt representerer det i bestemte tidsperioder, og pengene kan transformeres siden de lett kan innløses i kontanter. Hovedformålet med kvasi-penger er at det med letthet og smidighet kan konverteres til dinero nåværende og være i … Les mer

Kategorier K