Hva er bruttonasjonalprodukt?

Bruttonasjonalprodukt eller BNP er en økonomisk indikator som tjener til å gjenspeile det totale antallet varer og tjenester som er produsert av et land i en gitt tidsperiode. Naturligvis tar BNP bare hensyn til sluttproduksjonen, ellers regnskap det ville blitt dobbelt. Videre er BNP begrenset til å måle de aktivitetene som er utført i et … Les mer

Kategorier B