Forstå finansregnskap

Å forstå finansregnskap er i utgangspunktet å forstå hvordan penger strømmer inn og ut av en virksomhet. Dette inkluderer å vite hvor pengene kommer fra (inntekter), hvor de går (utgifter), og hvor mye som er til overs (profitt). De fleste virksomheter har tre hovedkonti: balansen, resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen. Balansen viser selskapets eiendeler og gjeld, og … Les mer

Hva er en oppstart?

En oppstart er en Selskapet som kommer inn i næringslivet for å starte et nytt prosjekt. Definisjonen av oppstart kan også betraktes som en microenterpriseSiden finansieringen deres først er lav, men det er en viss sannhet i dem alle at de ved mange anledninger er født for å selge den aktuelle ideen for senere å … Les mer

Kategorier O