Hva er Fisher-satsen?

Fisher-hastigheten er et verktøy som brukes i regnskaps- og økonomiområde slik at brukerne kan velge mellom to investeringsprosjekter som passer dem best.

For å gjøre dette må prosjektene være sammenlignbare og må være i evalueringsfaser. Vanligvis brukt når det er et positivt NPV- og rate-miljø.

Utvalgskriterier for Fishers sats

For å beregne og gjøre Fisher-satsen effektiv, må vi observere VAN og TIR:

  • Per definisjon refererer NPV til netto nåverdi, det vil si nåverdien av et antall fremtidige kontantstrømmer, som stammer fra en investering.
  • På den annen side refererer IRR til renten som nullgjør NPV.

Hvis vi ønsker å velge ett investeringsprosjekt fremfor et annet, vil vi se på prosjektet hvis NPV er større enn kuttfrekvensen. På den annen side må kuttet mellom begge investeringsprofilene skje i den første kvadranten i grafen der NPV-funksjonen er.

Beregning av Fisher-hastigheten

For å bestemme ett prosjekt over et annet når du bruker Fisher-hastigheten, må vi indikere at det ikke er noen eksakt eller spesifikk analytisk formel for å utføre beregningen.

Vi kan imidlertid bruke datahåndteringsverktøyet som Excel for å kunne etablere en analytisk og intuitiv formel som lar oss vite hvilket prosjekt som interesserer oss mer sammenlignet med et annet.

Begge prosjektene står overfor hverandre, Fisher-raten er diskonteringsrenten som er lik NPV for begge prosjektene. Hvis verdsettelsen er mindre enn den fastsatte Fisher-satsen, velges det prosjektet fremfor en annen.