Idiosynkratisk risiko: Hvorfor en spesifikk aksje kan være risikabelt akkurat nå

En spesifikk aksje er risikofylt akkurat nå på grunn av idiosynkratisk risiko. Hvilket er det nærmeste synonymet for ordet idiosynkratisk? Det er ikke et enkelt ord som er et perfekt synonym for "idiosynkratisk", men noen nære alternativer inkluderer "uforutsigbar", "uvanlig", "ukonvensjonell" og "individuell."

Er idiosynkratisk risiko priset?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den aktuelle eiendelen og markedsforholdene på det tidspunktet. Imidlertid er idiosynkratisk risiko generelt ikke like godt priset som systematisk risiko, da det er vanskeligere å modellere og forutsi. Dette betyr at investorer kan være villige til å betale en premie for eiendeler med lave nivåer av idiosynkratisk risiko.

Hvordan måler CAPM risiko?

Capital Asset Pricing Model (CAPM) er en modell som brukes til å beregne forventet avkastning av en investering basert på dens beta og forventet avkastning fra markedet.

Markedsrisikopremien er forventet avkastning fra markedet minus risikofri rente. Markedsrisikopremien brukes i CAPM-formelen for å beregne forventet avkastning på en investering.

Betaen til en investering er et mål på volatiliteten til investeringens avkastning i forhold til markedet. En beta på 1 betyr at investeringens avkastning er på linje med markedet. En beta på mindre enn 1 betyr at investeringen er mindre volatil enn markedet, og en beta på større enn 1 betyr at investeringen er mer volatil enn markedet.

Den forventede avkastningen av en investering er lik risikofri rente pluss betaen til investeringen ganger markedsrisikopremien.

CAPM-formelen er:

Forventet avkastning = Risikofri rente + Beta x (Forventet avkastning av markedet - Risikofri rente)

Risikofri rente er avkastningen på en investering uten risiko. Markedets forventede avkastning er den gjennomsnittlige avkastningen til markedet over tid.

CAPM-formelen kan brukes til å beregne forventet avkastning av en investering med en gitt beta. Den kan også brukes til å beregne betaen til en investering med en gitt forventet avkastning.

Hva er CAPM og beta?

Capital Asset Pricing Model (CAPM) er en modell som brukes til å bestemme forventet avkastning til en eiendel basert på risikoen. Modellen tar hensyn til eiendelens beta, som er et mål på eiendelens volatilitet i forhold til markedet.

CAPM-formelen er som følger:

Forventet avkastning = Risikofri rente + Beta (Markedsavkastning - Risikofri rente)

Risikofri rente er avkastningen på en investering uten Fare. Markedsavkastningen er avkastningen på en markedsindeks, slik som S&P 500.

Beta måler volatiliteten til en eiendel i forhold til markedet. En beta på 1 betyr at eiendelens pris vil bevege seg med markedet. En beta på mindre enn 1 betyr at eiendelen er mindre volatil enn markedet. En beta på mer enn 1 betyr at eiendelen er mer volatil enn markedet.

CAPM-modellen brukes til å prise eiendeler og sammenligne forventet avkastning til ulike eiendeler. Det er en populær modell blant finansanalytikere og investorer.

Hva er et eksempel på idiosynkratisk reaksjon?

En idiosynkratisk reaksjon er en reaksjon som ikke er doserelatert og som ikke er forutsagt av legemidlets kjente farmakologiske egenskaper. Det er en uvanlig reaksjon som bare forekommer hos et lite antall mennesker.

For eksempel kan en person som tar en ny medisin oppleve en idiosynkratisk reaksjon. Denne reaksjonen er kanskje ikke relatert til doseringen av medisinen, og det er kanskje ikke noe som normalt sees med denne medisinen. Idiosynkratiske reaksjoner kan variere fra milde til alvorlige, og i noen tilfeller kan de være livstruende.