Betarisiko

Betarisikoen er et statistisk mål som kvantifiserer volatiliteten eller risikoen til et verdipapir eller en portefølje i forhold til markedet. Beta brukes i kapitalprisingsmodellen (CAPM) for å beregne forventet avkastning til en eiendel. En høyere beta betyr høyere risiko og høyere forventet avkastning. Hva betyr en 0,8 beta? En 0,8 beta betyr at en aksje er mer volatil enn markedet.

Hva er de tre typene beta-testing?

1. Alfa-testing utføres på utviklerens nettsted før programvaren blir utgitt for offentligheten.

2. Betatesting utføres av faktiske brukere av programvaren på deres egne lokasjoner.

3. Gammatesting utføres av eksperter på området som ikke er tilknyttet utviklingsteamet. Hva betyr en β på 1,3? En β på 1,3 betyr at investeringens avkastning er 1,3 % høyere for hver 1 % økning i markedsavkastningen. For eksempel, hvis markedsavkastningen er 10 %, vil investeringens avkastning være 13 %.

Hva er beta i teknisk analyse?

I teknisk analyse er beta et mål på en aksjes volatilitet i forhold til det totale markedet. Beta beregnes ved hjelp av regresjonsanalyse, og regnes som en nøkkelverdi for å bestemme en aksjes risiko. En aksje med en beta på 1 anses å være like volatil som markedet, mens en aksje med en beta på 2 er dobbelt så volatil. En aksje med en beta på 0,5 er halvparten så volatil som markedet. Hva betyr en 1. 0 beta? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, siden betydningen av en "1.0 beta"-betegnelse kan variere avhengig av hvem som bruker den og i hvilken sammenheng. Generelt betyr imidlertid en "1.0 beta"-betegnelse vanligvis at et programvareprodukt eller en tjeneste anses å være funksjonsfullstendig og stabil nok for en bredere utgivelse, men kan fortsatt inneholde noen feil eller andre problemer som må utbedres.