Hva er prudent-person-regelen?

Prudent Person Rule er en regel som brukes av finansielle rådgivere for å administrere sine kunders porteføljer. Denne regelen sier at rådgiveren skal opptre på en måte som er til det beste for klienten og må utvise forsiktighet ved beslutninger om hvordan kundens penger skal investeres. Denne regelen er viktig fordi den bidrar til å … Les mer

Hva er en fiduciary Call?

En fiduciary call er en opsjonshandelsstrategi som brukes til å beskytte gevinster i en aksje eller annen eiendel. Strategien innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon på eiendelen, med innløsningsprisen satt til eiendelens nåværende markedsverdi. Dette begrenser oppsidepotensialet til eiendelen, men beskytter også mot enhver nedsiderisiko. Hovedfordelen med denne strategien er at den lar investorer låse inn … Les mer

Hva er bruttonasjonalinntekt (GDI)?

Brutto innenlandsk inntekt (GDI) er et mål på den totale inntekten opptjent av alle innbyggere i et land i en gitt tidsperiode. Dette inkluderer både lønn og lønn opptjent fra arbeid samt inntekter fra investeringer og andre kilder. GDI brukes ofte som et bredt mål på et lands økonomiske aktivitet og levestandard. Hva er den … Les mer

Hva er suspensjon av betalinger?

Begrepet suspensjon av betalinger refererer til den rettslige situasjonen der et selskap eller en profesjonell erklærer sin inhabilitet midlertidig til å møte betalingen av gjelden som tidligere er inngått med kreditorer. Kjennetegn ved suspensjon av betalinger I en suspensjon av betalinger har selskapet et betydelig beløp på eiendeler, men de er ikke flytende nok til … Les mer

Kategorier S