Hvordan en beskyttende put fungerer

En beskyttende put er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon for å sikre nedsiderisikoen ved en lang aksjeposisjon.

Salgsopsjonen gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å selge den underliggende aksjen til en forhåndsbestemt pris (utløsningskursen) på eller før en spesifisert dato (utløpsdatoen).

Hvis aksjekursen faller under innløsningskursen ved utløp, vil salgsopsjonen utøves og innehaveren vil selge aksjen til innløsningskursen, noe som begrenser nedsidetapet.

Dersom aksjekursen ikke faller under innløsningskursen ved utløp, vil salgsopsjonen utløpe verdiløs og innehaveren vil kun få utbetalt premie for opsjonen.

Nøkkelen til vellykket bruk av den beskyttende salgsstrategien er å kjøpe salgsopsjonen med en innløsningskurs som er under gjeldende aksjekurs, men ikke så langt under at den sannsynligvis vil bli utøvd før aksjekursen synker.

Premien som betales for salgsopsjonen er den viktigste nedsiderisikoen ved denne strategien, da den vil gå tapt dersom aksjekursen ikke faller under innløsningskursen før utløp.

Denne strategien kan brukes til å beskytte en lang aksjeposisjon mot nedsiderisiko eller for å spekulere på en aksjekursnedgang.

Hvordan beskytter du lange aksjeposisjoner med opsjoner?

Det er mange forskjellige opsjonsstrategier som kan brukes til å beskytte lange aksjeposisjoner, og den beste strategien å bruke vil avhenge av den spesifikke situasjonen. Noen vanlige strategier inkluderer å kjøpe puts, skrive dekkede samtaler og bruke kragestrategier.

Å kjøpe putter er en populær måte å beskytte aksjeposisjoner på, da det gir investoren rett til å selge aksjen til en bestemt pris (utløsningskursen). Dette kan være nyttig hvis aksjekursen faller kraftig, da investoren kan selge aksjen til innløsningskurs og begrense tapene sine.

Å skrive dekkede anrop er en annen populær strategi, og innebærer å selge kjøpsopsjoner mot aksjeposisjonen. Dette kan gi en viss nedsidebeskyttelse, da investoren vil motta premien ved å selge kjøpsopsjonen dersom aksjekursen faller. Det skal imidlertid bemerkes at denne strategien også har en viss iboende risiko, da investoren kan bli pålagt å selge aksjen til innløsningskursen hvis aksjekursen stiger over den.

Å bruke kragestrategier er en annen måte å beskytte aksjeposisjoner på. Dette innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon samtidig. Dette kan gi en viss nedsidebeskyttelse, da investoren har rett til å selge aksjen til innløsningskursen til salgsopsjonen. Det bør imidlertid bemerkes at denne strategien også har en iboende risiko, da investoren kan bli pålagt å selge aksjen til innløsningskursen til kjøpsopsjonen hvis aksjekursen stiger over den. Hvilket av følgende beskriver en beskyttende pute? En beskyttende put innebærer å kjøpe en salgsopsjon på en aksje du allerede eier. Denne strategien brukes når du er bullish på aksjen, men ønsker å beskytte deg mot en mulig kursnedgang.

Hvilken posisjon i kjøpsopsjoner tilsvarer en beskyttende put?

En beskyttende put tilsvarer en lang kjøpsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Begge posisjonene vil ha samme maksimale fortjenestepotensial og samme breakeven-punkt. Hovedforskjellen er at den beskyttende putten vil gi begrenset nedsidebeskyttelse, mens den lange samtalen vil gi ubegrenset oppsidepotensial.

Hvorfor selge en put i stedet for å kjøpe en samtale?

Den viktigste forskjellen mellom å kjøpe en samtale og å selge en put er at når du kjøper en samtale, er du bullish på den underliggende eiendelen, mens når du selger en put, er du bearish på den underliggende eiendelen.

Det er noen grunner til at det å selge en put kan være en bedre strategi enn å kjøpe en samtale.

For det første, når du selger en put, samler du premien, som er prisen på opsjonen. Dette er penger du får beholde uavhengig av hva som skjer med den underliggende eiendelen.

For det andre er det å selge en put en mindre risikabel strategi enn å kjøpe en samtale fordi det potensielle tapet ditt er begrenset til premien du har samlet inn, mens når du kjøper en samtale, er det potensielle tapet ditt ubegrenset.

For det tredje kan salg av en put gjøre det mulig for deg å kjøpe den underliggende eiendelen til en lavere pris enn om du skulle kjøpe den direkte. Dette er fordi når du selger en put, gir du kjøperen rett til å selge den underliggende eiendelen til deg til en spesifisert pris (utløsningsprisen). Hvis prisen på den underliggende eiendelen faller under innløsningskursen, kan du kanskje kjøpe den til en lavere pris enn om du skulle kjøpe den direkte.

For det fjerde kan det å selge en put gjøre det mulig for deg å generere inntekter. Dette er fordi når du selger en put, mottar du premien, som er prisen på opsjonen. Dersom prisen på den underliggende eiendelen ikke faller under innløsningskursen, får du beholde premien som inntekt.

Totalt sett kan det å selge en put være en bedre strategi enn å kjøpe en call fordi det er mindre risikabelt, det kan gjøre deg i stand til å kjøpe den underliggende eiendelen til en lavere pris, og det kan generere inntekter.

Er å kjøpe en put bullish eller bearish?

En salgsopsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato. Puts brukes vanligvis som en sikring mot en nedgang i prisen på den underliggende eiendelen.

Kjøperen av en put er bearish på den underliggende eiendelen og tror at prisen vil falle. Selgeren av en put er bullish på den underliggende eiendelen og tror at prisen vil stige.