Hva er elastisitet i økonomi?

Når vi snakker om elastisitet i økonomi, snakker vi om priselastisiteten i etterspørselskurven for et bestemt produkt eller en tjeneste. Egentlig, med begrepet elastisitet, er det som gjøres å måle responskapasiteten til en bestemt vare eller tjeneste mot en prisendring. Dermed kan etterspørselens elastisitet defineres som et forhold mellom prosentvise endringer i etterspurt mengde og pris.

Hva er elastisiteten i etterspørselen?

Generelt sett, hvis alt forblir konstant, er det et omvendt forhold mellom prisen og mengden av en vare eller tjeneste som etterspørres eller kreves. Imidlertid oppfører ikke alle produkter eller tjenester seg det samme når prisen endres. Derfor skilles det mellom de som har elastisk krav og de som ikke er elastiske.

Et uelastisk krav antar at det eksisterer en etterspørselskurve som har en tendens til å være vertikal. Derfor, uavhengig av pris, opprettholdes etterspørselsvolumet. I disse tilfellene er elastisitetskoeffisienten mindre enn en (absolutte verdier er tatt). Tvert imot vil kravet til en vare eller tjeneste være elastisk når elastisitetskoeffisienten overstiger 1.

Etterspørselen etter de fleste varer og tjenester er elastisk, slik at etter hvert som prisen øker, reduseres etterspørselen og omvendt.

Det er også andre grunner som påvirker elastisiteten i etterspørselen, for eksempel det større eller mindre behovet for varer eller tjenester på kort sikt. Dermed har stiftprodukter eller tjenester en tendens til å ha en mer uelastisk etterspørsel enn andre, med mindre det er klart erstatningsvarer eller tjenester for slike produkter.

Videre er elastisiteten ikke konstant gjennom hele etterspørselskurven, og kan være mer elastisk når det gjelder høye priser enn for lave priser.