Inkorporering: Hva det er og hvorfor du bør gjøre det

Inkorporering: Hva det er, hvordan det fungerer, og hvorfor du kanskje vil gjøre det. Hva er selskapets krefter? Et selskap er en enhet som er juridisk autorisert til å handle på vegne av sine aksjonærer. Aksjonærene i et selskap velger et styre for å føre tilsyn med selskapets anliggender og ta beslutninger på dets vegne. … Les mer

Hva er elastisitet i økonomi?

Når vi snakker om elastisitet i økonomi, snakker vi om priselastisiteten i etterspørselskurven for et bestemt produkt eller en tjeneste. Egentlig, med begrepet elastisitet, er det som gjøres å måle responskapasiteten til en bestemt vare eller tjeneste mot en prisendring. Dermed kan etterspørselens elastisitet defineres som et forhold mellom prosentvise endringer i etterspurt mengde og … Les mer

Kategorier S

Hva er gearing?

I den økonomiske sfæren er definisjonen av gearing strategien som brukes for å øke fortjenesten og tapene til en investering. Gjennom kreditter, faste kostnader eller et annet verktøy på investeringstidspunktet, letter veksten av lønnsomhet endelig, som kan være positiv eller negativ. Det bør avklares at en høyere grad av gearing også representerer en høyere finansiell … Les mer

Kategorier I