Hva er prisen?

I økonomi er betydningen av pris mengden penger som samfunnet må påta seg i bytte for en vare eller tjeneste. Det er også definert som mengden penger som er tildelt en vare eller summen av verdiene som kjøpere bytter for fordelene ved å bruke eller nyte en tjeneste eller vare.

Konseptprisen refererer til pengeverdien som er festet til en bestemt vare eller tjeneste, noe som innebærer elementer som innsats, dedikasjon, nytte, råmateriale eller tid.

Prisen, i en fri markedsøkonomi, blir satt av Lov om tilbud og etterspørsel, hvor den endelige verdien endres av overskudd eller fravær av etterspørsel etter tilbud. I tilfelle tilbudet overstiger etterspørselen, er prisene vanligvis lavere siden produsenten har behov for å senke beløpene for å markedsføre artiklene sine, mens det i motsatt tilfelle, når det er mer etterspørsel enn tilbud, prisen har en tendens til å skyte i været, siden det er noe som er lite, folk er villige til å betale mer for å få det, og produsenten hever prisen.

Over tid kan prisene øke (inflasjon) eller avtar (deflasjon). I det ene og det andre tilfellet blir prisvariasjoner etablert gjennom en serie eksisterende prisindekser, som er kjent som IPC.

Fra et økonomisk perspektiv er pris en verdi. En tjeneste eller et produkt som byttes ut har en verdi for kunden i henhold til dens evne til å gi en fordel, tilfredsstille et behov eller løse et problem.

Innen loven brukes begrepet pris også for å referere til kontraprestasjon i penger. Den brukes til å nevne den innsatsen, lidelsen eller tapet som er nødvendig for å oppnå noe. Et eksempel er uttrykket, denne mannen betalte en høy pris for å nå sine mål.

Salgspris kalkulator