Hva er økonomi?

Når vi snakker om økonomi, viser vi til enheter eller avdelinger direkte knyttet til sirkulasjon av penger mellom selskaper, enkeltpersoner og stater. Økonomi er en gren av økonomi som fokuserer på forvaltningen av monetære ressurser og også i å skaffe dem.

Derfor er økonomi direkte knyttet til sparing og investering. Men også, med forbruket eller utgiftene til selskapene eller economías familiares, og med offentlige utgifter. Selv om, i sistnevnte tilfelle, av opposisjon. Siden det som ikke er brukt lagres og normalt investeres. Når det gjelder en stat, er økonomien direkte knyttet til dens finanspolitikk.

Verdien av pengene er ikke jevn over tid, men prisendringene, som for alle varer. Dette er viktig, fordi det lar deg tjene penger - og også tap - ved å handle penger.

Hva er prisen på pengene?

Vel bare prisen eller rente. Det er verdien som betales for lån av penger, og det er forskjellen mellom prisen på penger i dag og den den vil ha i fremtiden. Enhver operasjon med penger må ta hensyn til risikoen og fordelen. Begge begrepene er i et direkte forhold. Det vil si at jo større risiko en operasjon har, vil muligheten for å oppnå flere fordeler (men også flere tap) eksistere.

En annen av variablene som mest påvirker verdien av pengene er inflasjon. I dette tilfellet er det knyttet til strategiene til statene, som velger å sette mer penger i omløp. På denne måten bestemmer eksistensen av en større mengde penger i samme marked at verdien av pengene synker, og derfor blir den nominelle prisen på produkter og tjenester dyrere.