Hva er en Giffen-god?

Når vi snakker om en god Giffen, viser vi til bien hvis etterspørsel øker når prisen på varene øker. Denne oppførselen er nøyaktig det motsatte av det som skjer i normale varer, ikke i samsvar med loven om etterspørsel.

La kreve lov indikerer at jo høyere prisen på varen, jo lavere er etterspørselen. Når det gjelder Giffen-varer, skjer det motsatte; når prisen på varene øker, jo mer øker etterspørselen. Det er vanligvis forbundet med produkter som tjener til å overleve, og som må konsumeres av mennesker for å overleve i tilfelle ekstrem fattigdom. De er fremfor alt grunnleggende og basale matvarer

Når det gjelder etterspørselskurven, har denne typen varer en positiv skråning, der en prisøkning gir en økning i etterspørselen etter gode x.

Kjennetegn ved en Giffen-vare

Til slutt er det viktig at vi vet når vi står overfor en god Giffen og når ikke. For å gjøre dette skal vi definere 3 forhold som gjør en god Giffen. De er som følger:

  • Først og fremst må det gode være et lavere god. Det vil si at etterspørselen etter det gode vokser når forbrukerens inntekt er lavere.
  • For det andre må det være mangel på erstatte varer til det gode som vi behandler. For å verifisere dette er det nødvendig å vite at hvis prisen på en vare øker, øker også etterspørselen etter en annen vare.
  • Til slutt må vi vurdere om varen representerer en viktig del av budsjettet som er tilgjengelig for forbrukeren. Det vil si at vi må vite om forbrukeren må kjøpe den varen fordi det er viktig å overleve eller er viktig (som vi har antydet ovenfor).

Hvis disse tre vilkårene er oppfylt, er det mest sannsynlig at vi har å gjøre med en Giffen-kategori god.