Hva er ufullkommen konkurranse?

Ufullkommen konkurranse oppstår når selgere i et marked har muligheten til å påvirke prisen på produkter eller tjenester i et gitt marked. hans Etterspørselskurve Den har en negativ skråning, ettersom mengden øker, vil prisen på produktet vokse.

Perfekt konkurranse er den motsatte prosessen, og selgere har ikke makt til å flytte priser, så etterspørselskurven er horisontal (uansett mengde, endres ikke prisen).

Typer ufullkommen konkurranse

Imidlertid innen ufullkommen konkurranse kan vi finne forskjellige typer markeder som vil være preget av antall leverandører som eksisterer og graden av differensiering av produktene på markedet. Dette vil igjen gi betingelse for graden av kontroll over prisen, noe som fører til forskjellige typer ufullkommen konkurranse:

  • MONOPOL

Det er det mest ekstreme tilfellet og skjer når det er en budgiver som har total kontroll over markedet. Normalt er det ingen lignende produkter på markedet, så du er alene og fri når det gjelder å sette priser.

I praksis tillater ikke mange land etablering monopoler. Faktisk forbyr Spania monopol og monopolistisk praksis.

  • Oligopol

Det er noen leverandører som selger homogene eller svært differensierte produkter, så de etablerer kontroll over den reduserte prisen.

  • MONOPOLISTISK KOMPETANSE

Det skjer når det er mange budgivere, men produktene er differensierte, så selskapene har fortsatt en viss kontroll over prisen.

  • MONOPSONIO

Det oppstår når det bare er en enkelt kravstiller, så det er full kontroll over prisen.