Swap Execution Facility (SEF)

En Swap Execution Facility er en handelsplattform som tillater sentralisert handel med bytteavtaler. For å bli klassifisert som en SEF, må plattformen oppfylle en rekke krav fastsatt av Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Dodd-Frank-loven ble vedtatt som svar på finanskrisen i 2008 og etablerer et omfattende regelverk for finansnæringen. En av hovedbestemmelsene i Dodd-Frank-loven er kravet om at visse over-the-counter (OTC) derivattransaksjoner må handles på en registrert SEF eller et utpekt kontraktsmarked.

SEF-registreringsprosessen overvåkes av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). For å bli registrert som SEF må en plattform oppfylle en rekke krav, inkludert:

-Plattformen må betjenes av en registrert Futures Commission Merchant eller Introducing Broker

-Plattformen må ha regler som regulerer handel som er utformet for å fremme rettferdighet og åpenhet

- Plattformen må ha mekanismer på plass for å sikre rettidig og nøyaktig utførelse av handler

- Plattformen må ha prosedyrer på plass for å forhindre manipulasjon, svindel og annet misbrukspraksis

Når en plattform er registrert som en SEF, må den overholde en rekke løpende krav, inkludert:

- Plattformen må gjøre tilgjengelig informasjon om prisene og likviditeten til swappene som handles på SEF

-Plattformen må gjøre tilgjengelig informasjon om handelshistorikken til swappene som handles på SEF

-Plattformen må gjøre tilgjengelig informasjon om deltakerne i SEF

CFTC har også etablert en prok ess for gjennomgang og godkjenning av SEF-regler. Denne prosessen er utformet for å sikre at SEF-reglene er i samsvar med målene i Dodd-Frank Act, inkludert å fremme rettferdighet og åpenhet i byttemarkedet.

Hvem kan bytte swapper på SEF?

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act krever at visse bytteavtaler må handles på en registrert Swap Execution Facility (SEF). Bare "kvalifiserte kontraktsdeltakere" kan handle på en SEF.

Kvalifiserte kontraktsdeltakere inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

-Banker
-Spareforeninger
-Forsikringsselskaper
-Investeringsselskaper
-Råvarepuljer
-Pensjonsordninger * * -Personer med høy nettoverdi Hvem regulerer byttehandlere? Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulerer byttehandlere i USA.

Hva er formålet med en SEF?

En SEF er et bytteutførelsesanlegg.

A Swap Execution Facility (SEF) er en handelsplattform som forenkler handel med bytteavtaler. Bytteavtaler er derivatkontrakter som gjør det mulig for to motparter å bytte finansielle instrumenter, slik som renter, råvarer eller valuta.

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, som ble vedtatt i 2010, krevde at bytteavtaler skulle handles på SEF-er. Formålet med dette kravet er å øke åpenheten og redusere risikoen i byttemarkedet.

Det finnes to typer SEF-er: registrerte SEF-er og unntatte SEF-er. Registrerte SEF-er må overholde forskrifter utstedt av Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mens unntatte SEF-er ikke er underlagt disse forskriftene.

For å handle på en SEF, må motparter sende inn en forespørsel om tilbud (RFQ) til SEF. SEF vil deretter distribuere tilbudsforespørselen til en rekke forhandlere, som vil gi tilbud til motpartene. Motpartene kan da velge å handle med en av forhandlerne.

Registrerte SEF-er må gjøre tilbudene de mottar fra forhandlerne tilgjengelige for allmennheten, mens fritatte SEF-er ikke er pålagt å gjøre dette.

CFTC har foreslått en rekke regler som vil gjelde for SEF-er, inkludert regler for innsending av tilbud, handel og clearing. Disse reglene er ennå ikke ferdigstilt. Er det nødvendig med en SEF for å ha en ordrebokfunksjonalitet? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av de spesifikke kravene til den aktuelle SEF. Generelt er imidlertid ikke en SEF pålagt å ha en ordrebokfunksjonalitet for å fungere effektivt.

Hva er et bytteanlegg?

En byttefasilitet er en type investering som lar investorer bytte eller bytte en eiendel med en annen. Dette kan gjøres gjennom en rekke metoder, inkludert bytte av aksjer, obligasjoner eller andre eiendeler. Byttefasiliteter kan brukes til å diversifisere en portefølje, eller for å sikre seg mot risiko.