Hva Commodity Pool Operators (COPs) gjør

En råvarepooloperatør (CPO) er en person eller organisasjon som anmoder, samler og investerer midler fra investorer for å handle med råvareterminkontrakter eller andre råvarerelaterte investeringer. CPOer må registrere seg hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og må overholde CFTC-forskriftene. CPOer annonserer ofte tjenestene sine gjennom nyhetsbrev, nettsteder eller andre måter. De krever vanligvis et gebyr … Les mer

livssyklushypotese (LCH)

Livssyklushypotesen antyder at individer sparer og jevner ut forbruket over livet for å jevne ut forbruksmønsteret. Det betyr at folk vil spare i løpet av arbeidsårene for å ha midler tilgjengelig under pensjonisttilværelsen. LCH er et nøkkelbegrep i økonomi og brukes til å forklare en rekke fenomener, for eksempel hvorfor folk har forskjellige sparerater på … Les mer

Kloning av kredittkort

Kredittkortkloning er en type økonomisk svindel som innebærer å lage en duplikatkopi av et kredittkort og bruke det til å foreta uautoriserte belastninger. Dette kan gjøres ved fysisk å stjele kortet og kopiere ned informasjonen, eller ved å bruke en skimmer for elektronisk å kopiere informasjonen. Når det klonede kortet er opprettet, kan det brukes … Les mer