Flere forvaltere

En Multiple Manager er en type verdipapirfond som sysselsetter flere investeringsforvaltere for å investere fondets eiendeler. De enkelte forvalterne velges vanligvis ut fra sin ekspertise innen spesifikke aktivaklasser eller investeringsstrategier.

Multiple Manager-fond kan tilby investorer større diversifisering og potensial for høyere avkastning enn et enkelt forvalterfond. Imidlertid kommer de også med høyere gebyrer og kan være vanskeligere å overvåke enn et enkelt forvalterfond. Hva er et multiaktivafond? Et multiaktivafond er en type verdipapirfond som investerer i en rekke aktivaklasser, inkludert aksjer, obligasjoner og kontanter. Fondet er utformet for å gi diversifisering og redusere risiko.

Kan et fond av midler være et Ucits?

"Kan et fond av midler være en Ucits?"

Et fund of funds kan være et Ucits, men det er noen begrensninger på hvilke typer fond som kan inkluderes i fund of funds. Fond av fond må for eksempel ha en minimumsinvestering i hvert underliggende fond på 3 % av fondets totale eiendeler. Er Citadel multi-manager? Nei, Citadel er ikke en multi-manager.

Hva er multistrategifond?

Multistrategifond er aksjefond som investerer i en rekke aktivaklasser og strategier for å diversifisere sine porteføljer og redusere risiko. Disse fondene har vanligvis et team av forvaltere som hver spesialiserer seg på en annen aktivaklasse eller strategi, og de jobber sammen for å ta investeringsbeslutninger.

Multistrategifond kan være et godt alternativ for investorer som ønsker diversifisering og er villige til å betale for profesjonell forvaltning. Disse fondene kan imidlertid være dyrere enn andre typer verdipapirfond, og det kan hende de ikke presterer like bra som mer fokuserte fond i perioder med markedsvolatilitet.

Hva er AUM i aksjefond?

"AUM" står for "aktiva under forvaltning." I forbindelse med verdipapirfond refererer AUM til den totale markedsverdien av alle verdipapirene som et verdipapirfond har. Dette inkluderer både fondets investeringer i aksjer og obligasjoner, samt eventuelle kontanter som fondet har for hånden.

AUM for et verdipapirfond kan svinge på daglig basis, ettersom verdien av de underliggende verdipapirene vil gå opp og ned. Men over tid er målet at AUM skal vokse ettersom fondet genererer avkastning for investorer.