Flere forvaltere

En Multiple Manager er en type verdipapirfond som sysselsetter flere investeringsforvaltere for å investere fondets eiendeler. De enkelte forvalterne velges vanligvis ut fra sin ekspertise innen spesifikke aktivaklasser eller investeringsstrategier. Multiple Manager-fond kan tilby investorer større diversifisering og potensial for høyere avkastning enn et enkelt forvalterfond. Imidlertid kommer de også med høyere gebyrer og kan … Les mer

SEC Form S-8

SEC Form S-8 er en registreringserklæring som selskaper bruker til å registrere verdipapirer som vil bli tilbudt ansatte under ansattes ytelsesplaner. Skjemaet brukes til å registrere verdipapirer som tilbys som en del av en ytelsesplan for ansatte, for eksempel en aksjeopsjonsplan eller en pensjonsordning. Skjemaet brukes også til å registrere verdipapirer som tilbys ansatte i … Les mer