Unormal avkastning skiller seg fra forventet avkastning

. Avkastning som avviker fra det som forventes er enten positiv eller negativ. Hvordan defineres standardavvik i forhold til investeringer? Standardavviket til et verdipapirfond er et mål på fondets volatilitet, eller hvor mye avkastningen svinger over tid. Den beregnes ved å bruke fondets historiske avkastningsdata. Jo høyere standardavvik, desto mer volatil er fondet. Dette betyr … Les mer

investeringsfond

Et investeringsfond er en type aksjefond som samler penger fra mange investorer og investerer dem i en rekke verdipapirer, for eksempel aksjer, obligasjoner og kortsiktige investeringer. Investeringsfond forvaltes av profesjonelle pengeforvaltere, som forsøker å produsere kapitalgevinster og inntekter for fondets investorer. Investeringsfond brukes også ofte som et redskap for å investere i andre aktivaklasser, som … Les mer

Active Share Study

En aktiv aksjestudie er et forskningsprosjekt som undersøker prosentandelen av et verdipapirfonds beholdning som er forskjellig fra beholdningen til referanseindeksen. Studien er viktig fordi den kan hjelpe investorer med å forstå hvor mye av et fonds ytelse som skyldes fondsforvalterens evne til å velge aksjer, og hvor mye som skyldes fondets underliggende indeks. Undersøkelsen utføres … Les mer

Hvordan Y-andeler fungerer

En Y-aksje er et aksjefond som kun er tilgjengelig for investorer som jobber med en megler som er tilknyttet fondets sponsor. Fondets sponsor er vanligvis et stort verdipapirforetak, for eksempel en bank eller et forsikringsselskap. Y-aksjer har vanligvis høyere gebyrer enn andre typer verdipapirfond, men de har også en tendens til å overgå andre fond … Les mer

Ervervede fondavgifter og -kostnader (AFFE) Definisjon

Ervervede fondsavgifter og utgifter (AFFE) er tilleggskostnadene knyttet til å investere i et verdipapirfond som ikke er inkludert i fondets oppgitte kostnadsandel. AFFE inkluderer utgifter som meglerprovisjoner og forhandlerpåslag, og er unike for verdipapirfond. AFFE er viktig å ta i betraktning når man vurderer den sanne kostnaden ved å investere i et aksjefond. Selv om … Les mer

Hva er en back-end belastning?

En back-end belastning er et gebyr som belastes når en investor selger aksjer i et aksjefond. Denne avgiften blir også noen ganger referert til som en «utsatt salgsavgift.» Back-end load avgifter vurderes vanligvis som en prosentandel av den totale verdien av aksjene som selges, og de kan variere avhengig av hvor lenge investoren har holdt … Les mer

Hva er årlig omsetning og hvorfor er det viktig?

Årlig omsetning er et mål på hvor ofte eiendelene i et verdipapirfond omsettes i et gitt år. Høy omløpshastighet indikerer at fondets portefølje er i stadig endring, noe som kan føre til høyere utgifter og lavere avkastning. Hvorfor er årlig omsetning viktig? Omsetning er viktig fordi den påvirker et fonds utgifter og til syvende og … Les mer

Lipper-leder

En Lipper Leader er et verdipapirfond som rangerer innenfor topp 20% av sin kategori for totalavkastning de siste fem årene. Lipper Leaders-betegnelsen er gitt til fond som konsekvent har utkonkurrert sine jevnaldrende over tid, og er en ettertraktet utmerkelse i verdipapirfondsbransjen. Lipper-ledere velges basert på en rekke faktorer, inkludert: – Konsistent ytelse: Fondet må ha … Les mer

Hva er et offshore-fond?

Et offshore aksjefond er et aksjefond som er basert i et annet land enn investorens hjemland. For eksempel kan en amerikansk investor investere i et offshore-fond som er basert på Caymanøyene. Offshore-fond brukes ofte av investorer som en måte å diversifisere sine porteføljer og for å unngå skatt i hjemlandene. Hva er de to hovedtypene … Les mer

Hvordan et lukket fond fungerer og skiller seg fra et åpent fond

Et lukket fond er en type kollektiv investeringsordning med et begrenset antall aksjer som ikke kan innløses fra fondsforvalteren. Et åpent fond har derimot ingen begrensning på antall aksjer som kan utstedes, og aksjer kan innløses når som helst til fondets netto formuesverdi. Den viktigste forskjellen mellom lukkede og åpne fond er at lukkede fond … Les mer