Erklæring om tilleggsinformasjon (SAI)

En erklæring om tilleggsinformasjon (SAI) er et offentliggjøringsdokument som gir tilleggsinformasjon om et verdipapirfond som ikke er nødvendig å offentliggjøre i fondets prospekt. SAI er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) som en del av fondets registreringserklæring. SAI inkluderer vanligvis informasjon om fondets investeringsstrategier, risikofaktorer og ytelse. SAI inneholder også informasjon om fondets ledergruppe … Les mer

Hvordan frankeringskreditter bidrar til å redusere skatter for utbytteinvestorer

Frankeringskreditter er en type skattekompensasjon som er tilgjengelig for australske skattebetalere som mottar utbytte fra visse typer investeringer, inkludert aksjer og forvaltede fond. Frankeringskreditter kan bidra til å redusere mengden skatt som utbytteinvestorer må betale på inntekten sin, da de effektivt utligner skatten som allerede er betalt av selskapet på overskuddet som er delt ut … Les mer

Hva er et lastefond?

Et lastefond er et aksjefond som tar en provisjon eller «last» for kjøp av aksjer. Belastningen er vanligvis en prosentandel av beløpet som er investert, og betales til megleren eller annen finanspersonell som solgte fondet. Lastemidler kan også kreve et gebyr for å selge aksjer, kalt en «back-end load». Load-midler er forskjellig fra «no-load»-fond, som … Les mer

Momentum Fund

Et momentumfond er et aksjefond som investerer i aksjer som har vist sterk kursmomentum. Disse aksjene er vanligvis de som nylig har klart seg bedre enn markedet. Momentum-fond brukes ofte av investorer som ønsker å kapitalisere på kortsiktige trender i markedet. Selv om disse midlene kan være risikable, kan de også tilby potensialet for høy … Les mer

Retail Fund Definisjon

Et detaljfond er en type aksjefond som gjøres tilgjengelig for individuelle investorer gjennom meglere og andre finansielle mellommenn. Detaljhandelsfond er vanligvis åpne, noe som betyr at de kan kjøpes og selges på daglig basis. Begrepet «retailfond» brukes i motsetning til «institusjonelt fond», som refererer til verdipapirfond som kun gjøres tilgjengelig for store investorer, som pensjonsfond, … Les mer

Hva er et Long/Short Fund?

Et long/short-fond er et verdipapirfond som investerer i både lange og korte posisjoner i en rekke aktivaklasser. Fondets forvaltere bruker en rekke investeringsstrategier for å generere avkastning som ikke er korrelert med det bredere markedet. Fondets forvaltere vil ta både lange og korte posisjoner i en rekke aktivaklasser. De vil bruke en rekke investeringsstrategier for … Les mer

Hvorfor Warren Buffett foretrekker en investeringsstrategi for verdifond

Warren Buffett er en av de mest suksessrike investorene gjennom tidene. Han har en langsiktig merittliste for å overgå markedet, og han er bredt respektert for sin investeringsvisdom. En av tingene som gjør Buffett så vellykket, er hans fokus på verdiinvestering. Verdiinvestering er en strategi som innebærer å finne selskaper som er undervurdert av markedet … Les mer

Verdipapirfond Kontantnivå

Et verdipapirfonds kontantnivå er prosentandelen av eiendelene som er investert i kontanter og kontantekvivalenter, for eksempel kortsiktige statskasseveksler. Kontantnivået opplyses i fondets prospekt og oppdateres daglig på fondets nettside. Et fonds kontantnivå kan være en god indikator på risikoen. Et fond med høyt kontantnivå er typisk mindre risikabelt enn et fond med lavt kontantnivå, fordi … Les mer

Mid-Cap Fund Definisjon

Et mid-cap-fond er et aksjefond som investerer i aksjer med en markedsverdi mellom 2 og 10 milliarder dollar. Mid-cap-aksjer anses å være mer volatile enn large-cap-aksjer, men de tilbyr også potensial for høyere avkastning. Mid-cap-fond kan være aktivt forvaltet eller indeksfond. Hva er noen mid cap-fond? Noen mid-cap aksjefond inkluderer Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX), … Les mer