Hvordan konverteringsarbitrasje fungerer

Konverteringsarbitrasje er en type handelsstrategi som involverer samtidig kjøp og salg av to forskjellige opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Handelsmannen ønsker å tjene på forskjellen i prisen på de to opsjonskontraktene.

La oss for eksempel si at en trader kjøper en kjøpsopsjon med en innløsningspris på $50 for $2 og selger en kjøpsopsjon med en innløsningspris på $55 for $1. Traderen satser på at prisen på den underliggende eiendelen vil være over $50 ved utløp, men ikke over $55. Hvis prisen på den underliggende eiendelen er over $50 ved utløp, vil traderen tjene penger på forskjellen i prisen på de to opsjonskontraktene. Hvis prisen på den underliggende eiendelen er under $50 ved utløp, vil traderen tape penger.

Hvordan kan jeg gjøre arbitrage i Nifty?

Arbitrage er en handelsstrategi som søker å tjene på prisavvik i forskjellige markeder. For eksempel, hvis prisen på en aksje er lavere i ett marked enn i et annet, kan en investor kjøpe aksjen i det første markedet og selge det i det andre markedet, og trekke ut forskjellen.

For å gjøre arbitrasje i Nifty, må du finne prisavvik mellom forskjellige markeder. Du kan for eksempel sammenligne prisene på Nifty-aksjer i det indiske aksjemarkedet med prisene på de samme aksjene i det amerikanske aksjemarkedet. Hvis du fant ut at en aksje ble handlet til en lavere pris i USA enn i India, kunne du kjøpe aksjen i USA og selge den i India, og ta ut forskjellen.

Selvfølgelig er arbitrasjemuligheter sjeldne og de har en tendens til å forsvinne raskt, så du må være veldig rask for å dra nytte av dem.

Hvordan fungerer konvertible obligasjoner?

Konvertible obligasjoner er en type obligasjon som kan konverteres til aksjer i det utstedende selskapets aksjer. Konverteringsprisen er typisk satt til en premie i forhold til gjeldende markedspris på aksjen, noe som betyr at obligasjonseieren vil motta flere aksjer enn om de bare kjøpte aksjen på det åpne markedet.

Obligasjonseieren har mulighet til å konvertere obligasjonen til aksjer når som helst frem til obligasjonen forfaller. Hvis aksjekursen er over konverteringskursen på det tidspunktet, vil obligasjonseieren sannsynligvis konvertere obligasjonen til aksjer. Hvis aksjekursen er under konverteringskursen, vil obligasjonseieren sannsynligvis holde på obligasjonen til den forfaller, da vil de motta pålydende verdi av obligasjonen pluss eventuelle påløpte renter.

Konvertible obligasjoner er en hybrid verdipapir, noe som betyr at de har egenskaper av både obligasjoner og aksjer. De er typisk utstedt av selskaper som vokser raskt og trenger å skaffe kapital, men som kanskje ennå ikke er i stand til å få en god rente på en tradisjonell obligasjon. Konvertible obligasjoner gir det utstedende selskapet fleksibiliteten til å betale en lavere rente enn det ville gjort på en tradisjonell obligasjon, samtidig som det gir obligasjonseierne potensial til å dra nytte av selskapets vekst.

Hva er en foroverkonvertering med opsjoner?

Når en investor kjøper en kjøpsopsjon, sies de å være "going long" i samtalen. Dette er fordi investor forventer at det underliggende verdipapiret øker i verdi, og de ønsker å tjene på den økningen ved å kjøpe samtalen og selge den til en høyere pris.

Men investoren kan også velge å "konvertere" samtalen til det underliggende verdipapiret. Dette er kjent som en "fremoverkonvertering". Investoren gjør dette ved å utøve call, som gir dem rett til å kjøpe det underliggende verdipapiret til innløsningskursen. Investoren selger deretter umiddelbart det underliggende verdipapiret til gjeldende markedspris.

Fordelen med en terminkonvertering er at investor kan låse inn et overskudd selv om det underliggende verdipapiret ikke øker i verdi. La oss for eksempel si at en investor kjøper en samtale med en innløsningspris på $100 og den underliggende verdipapiret handles for øyeblikket til $105. Hvis investoren utøver samtalen og selger det underliggende verdipapiret, vil de tjene $5. Men hvis den underliggende sikkerheten bare øker til $106, vil investoren fortsatt tjene penger, men det vil være mindre enn om de nettopp hadde solgt samtalen.

Ulempen med en terminkonvertering er at investor er utsatt for risikoen for at det underliggende verdipapiret faller i verdi. I vårt eksempel ovenfor, hvis det underliggende verdipapiret synker til $104, vil investoren fortsatt tjene penger på samtalen, men de vil tape penger på det underliggende verdipapiret. Hva er et annet navn for arbitrage? Ordet "arbitrage" brukes i finans for å beskrive det samtidige kjøp og salg av en eiendel for å tjene på et avvik i prisen. Det er også kjent som "relativ verdihandel" eller "parhandel".

Hva er arbitrasje i finans?

Arbitrage er en type handel som forsøker å dra nytte av prisavvik i forskjellige markeder.For eksempel, hvis du tror at prisen på en aksje i det amerikanske markedet kommer til å gå opp, men prisen på den samme aksjen i det britiske markedet kommer til å gå ned, kan du prøve å kjøpe aksjen i det amerikanske markedet og selge den på det britiske markedet, forhåpentligvis tjene penger i prosessen.

Arbitrasje kan imidlertid være et risikabelt forslag, siden det er avhengig av å kunne forutsi fremtidige prisbevegelser i forskjellige markeder. Hvis du tar feil om selv en av disse spådommene, kan du ende opp med å tape penger i stedet for å tjene penger.