Seagull Option Definisjon

En måkeopsjon er en eksotisk opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av tre forskjellige opsjoner til tre forskjellige innløsningspriser.

Måkealternativet har fått navnet sitt fra formen på utbetalingsdiagrammet, som ligner en måkes vinger.

Måkeopsjonsstrategien brukes når traderen tror at den underliggende eiendelens pris vil bevege seg kraftig opp eller ned, men er usikker på retningen.

Måkealternativet er også kjent som en wingSpread eller en sommerfuglspredning.

Hvor mange typer alternativstrategier finnes det?

Det er fire primære typer opsjonsstrategier:

1. Dekket kjøp: Dette er når du kjøper aksjer og deretter selger kjøpsopsjoner mot disse aksjene.
2. Naken call: Dette er når du selger kjøpsopsjoner uten å eie de underliggende aksjene.
3. Dekket put: Dette er når du kjøper salgsopsjoner og selger også de underliggende aksjene.
4. Naken put: Dette er når du selger salgsopsjoner uten å eie de underliggende aksjene.

Hvor mange alternativer strategier er det?

Generelt er det fire grunnleggende alternativstrategier: kjøpe en samtale, selge en samtale, kjøpe en put og selge en put. Imidlertid er det mange variasjoner på disse grunnleggende temaene, og antallet mulige strategier er praktisk talt ubegrenset.

Det viktigste å huske er at alternativer er et allsidig verktøy som kan brukes til å oppnå en lang rekke mål. Det er ingen "one size fits all"-tilnærming til opsjonshandel; den beste strategien for en bestemt trader vil avhenge av denne traderens spesifikke mål og omstendigheter.

Hva er avansert alternativstrategi?

En avansert handelsstrategi for opsjoner er en som innebærer å bruke mer sofistikerte teknikker for å handle opsjoner. Disse teknikkene kan inkludere bruk av flere opsjoner for å sikre en posisjon, bruk av opsjoner for å handle volatilitet, eller bruk av opsjoner for å handle på en syntetisk måte.

Sikring med opsjoner er en populær avansert strategi. Dette innebærer bruk av flere opsjonskontrakter for å oppveie risikoen for tap i en annen posisjon. For eksempel kan en trader kjøpe en salgsopsjon for å beskytte mot en nedgang i den underliggende aksjen, samtidig som han kjøper en kjøpsopsjon for å tjene på en økning i aksjen.

Handelsvolatilitet med opsjoner er en annen populær avansert strategi. Dette innebærer å bruke opsjoner for å dra nytte av endringer i volatiliteten til den underliggende eiendelen. Volatilitetshandel kan gjøres med både puts og calls, og kan brukes til å tjene på både stigende og fallende volatilitet.

Syntetiske opsjoner er en annen avansert alternativhandelsstrategi. Dette innebærer å bruke opsjoner for å opprette en posisjon som ellers ville vært umulig å handle. For eksempel kan en trader bruke opsjoner for å opprette en syntetisk kortposisjon i en aksje, eller en syntetisk langposisjon i en futureskontrakt.

Hva er typer alternativer?

Opsjoner er kontrakter som gir eieren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato. Det er to typer opsjoner: kjøpsopsjoner og salgsopsjoner.

En kjøpsopsjon gir innehaveren rett til å kjøpe en eiendel til en bestemt pris, mens en salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge en eiendel til en bestemt pris.

Opsjoner brukes ofte som et sikringsverktøy, da de kan bidra til å redusere risiko ved å gi innehaveren mulighet til å iverksette tiltak dersom den underliggende eiendelen beveger seg i en ugunstig retning.

Det er en rekke forskjellige faktorer å vurdere når du handler med opsjoner, inkludert type opsjon, innløsningskurs, utløpsdato og den underliggende eiendelen.

Hva er en sommerfuglhandel?

En sommerfuglhandel er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av tre forskjellige opsjonskontrakter med samme utløpsdato, men forskjellige innløsningspriser. Utløsningsprisene til de tre opsjonskontraktene danner en "sommerfugl"-form når de er grafisk på et prisdiagram.

Sommerfuglhandelen brukes når traderen forventer at prisen på den underliggende eiendelen skal holde seg innenfor et visst område i fremtiden. Sommerfuglhandelen er en handel med begrenset risiko, begrenset belønning.

For å gå inn i en sommerfuglhandel, kjøper traderen én opsjonskontrakt til den laveste innløsningskursen, selger to opsjonskontrakter til den midterste innløsningskursen, og kjøper én opsjonskontrakt til den høyeste innløsningskursen. Alle de tre opsjonskontraktene har samme utløpsdato.

Sommerfuglhandelen avsluttes når ett av følgende skjer:

- Prisen på den underliggende eiendelen når høyeste eller laveste innløsningskurs
- Utløpsdatoen for opsjonskontraktene kommer

Hvis prisen på den underliggende eiendelen når den høyeste eller laveste innløsningsprisen, så vil traderen tjene penger eller tap avhengig av hvilken innløsningspris som ble nådd.Hvis utløpsdatoen kommer og prisen på den underliggende eiendelen er mellom de to midterste innløsningsprisene, vil traderen tjene et overskudd som tilsvarer forskjellen mellom innløsningsprisene, minus premien betalt for opsjonskontraktene.