Condor Spread Definisjon

En condor spread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer kjøp og salg av fire opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Utløsningsprisene på opsjonskontraktene er vanligvis jevnt fordelt, og spredningen er vanligvis konstruert med to kjøpte opsjonskontrakter og to solgte. Condor-spreaden brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen ikke vil bevege seg … Les mer

Impact Investing Definisjon

Effektinvestering er en type investering som har til hensikt å generere positiv sosial eller miljømessig påvirkning sammen med en økonomisk avkastning. Effektinvestering skiller seg fra filantropi eller tradisjonelt samfunnsansvar ved at den søker å generere målbar, positiv effekt sammen med en økonomisk avkastning for investoren, i stedet for bare å generere en veldedig donasjon. Det … Les mer

Definisjon av kontinuerlig drift

Begrepet «Definisjon av kontinuerlig drift» refererer til definisjonen av et sett med operasjoner som skal utføres kontinuerlig for å støtte forsyningskjeden. Dette kan omfatte operasjoner som produksjon, lager, transport og kundeservice. Hensikten med denne definisjonen er å sikre at forsyningskjeden er i stand til å fungere jevnt og effektivt. Hva er de 4 stadiene av … Les mer