Retail Inventory Method

Retail Inventory Method (RIM) er en teknikk som brukes av forhandlere for å estimere sluttbeholdningsnivåer og varekostnader. RIM estimerer disse to viktige økonomiske beregningene ved å verdsette et selskaps varelager til den laveste av kostnaden eller markedet og deretter bruke et historisk salgsmønster for å estimere kostnadene for solgte varer. Retail Inventory Method er et … Les mer

Hva er en kassebok?

Hvordan Cash Books fungerer, med eksempler. Hva er en kassebok? En kassebok er en bok som registrerer alle kontanttransaksjoner gjort av en bedrift. Den inkluderer alle kontantkvitteringer og betalinger, og kan brukes til å spore selskapets kontantstrøm. Hvorfor er kassabok viktig? En kassebok er en finansiell journal som registrerer alle kontant- og sjekktransaksjoner gjort av … Les mer

Absorpsjonskostnad: Fordeler, ulemper og eksempel

-Absorpsjonskostnad: Fordeler og ulemper -Eksempel på hvordan absorpsjonskostnad fungerer Hva er målene med absorpsjonskostnad? Hovedmålet med absorpsjonskostnad er å sikre at alle produksjonskostnader er inkludert i kostnadene for hver produsert enhet. Dette inkluderer både direkte kostnader (f.eks. materialer og arbeidskraft) og indirekte kostnader (f.eks. faste kostnader). Begrunnelsen bak dette er at alle kostnader som påløper … Les mer

Hvordan likvidasjonsverdi måler et selskaps verdi

Regnskapsmessig er likvidasjonsverdi det estimerte provenyet som ville bli mottatt fra salg av et selskaps eiendeler dersom selskapet skulle bli oppløst. Denne verdien er typisk lavere enn den virkelige markedsverdien av eiendelene, da den ikke tar hensyn til selskapets inntjeningspotensial eller fremtidig vekst. Likvidasjonsverdi brukes vanligvis til å måle et selskaps verdi i tilfeller der … Les mer

Direkte kostnader: Definisjon, eksempler og typer

Hva er direkte kostnader? Direkte kostnader er de kostnadene som er direkte relatert til produksjonen av en vare eller tjeneste. Eksempler på direkte kostnader inkluderer råvarer, direkte arbeidskraft og produksjonskostnader. Typer direkte kostnader inkluderer variable kostnader og faste kostnader. Hva er ulike typer kostnader? Det er mange forskjellige typer kostnader som kan pådras av bedrifter. … Les mer

Skjønnsmessig kontantstrøm

Skjønnsmessig kontantstrøm er et mål på et selskaps evne til å generere kontantstrøm fra driften som er tilgjengelig for skjønnsmessige utgifter. Dette tiltaket ekskluderer kontantstrømmer knyttet til obligatoriske eller kontraktsmessige forpliktelser, for eksempel gjeldsbetjening. Skjønnsmessig kontantstrøm er også kjent som fri kontantstrøm. Hvordan beregnes SDE-marginen? SDE-marginen beregnes ved å trekke de totale kostnadene for solgte … Les mer

Spesialelement

En spesiell post er et regnskapsbegrep som refererer til en post i et selskaps regnskap som anses å være uvanlig eller sjelden. Spesielle poster kan inkludere elementer som gevinst eller tap fra salg av en virksomhet, restruktureringskostnader og andre engangsposter. Hva menes med å rapportere uvanlige ting? I regnskapet er uvanlige poster poster i resultatregnskapet … Les mer

Fortjeneste Definisjon: Brutto, drifts- og nettofortjeneste forklart

Fortjeneste Definisjon: Brutto, drifts- og nettofortjeneste forklart Hva er forholdet mellom bruttoresultat og driftsresultat? Driftsresultat er et selskaps totale inntekt minus driftsutgiftene, som inkluderer ting som varekostnader, lønn, råvarer og andre tilhørende kostnader. Bruttofortjeneste, derimot, er et selskaps totale inntekt minus varekostnaden. Forskjellen mellom de to er at bruttoresultatet ikke tar hensyn til noen av … Les mer

Levering av varene: Levert uten avgift (DDU)

Levert toll ubetalt frakt Når du bestiller noe fra en nettbutikk, kan du komme over fraktvilkårene «Leveret ubetalt» eller «DDU». Dette betyr at selger ikke er ansvarlig for å betale toll eller avgifter som kan pålegges varene når de ankommer destinasjonslandet. Kjøperen vil være ansvarlig for å betale disse kostnadene. Hva betyr DTU i frakt? … Les mer

Hva er rettsmedisinsk regnskap?

Rettsmedisinsk regnskap er bruken av regnskapsprinsipper og teknikker for å undersøke og løse tvister. Rettsmedisinske regnskapsførere blir ofte beholdt av advokater for å gi sakkyndig vitnesbyrd i sivile og straffesaker. De kan også bli bedt om å etterforske svindel, feilstyring eller andre økonomiske uregelmessigheter. Rettsmedisinske regnskapsførere bruker sin kunnskap om regnskapsprinsipper og økonomiske prinsipper til … Les mer