Ikke-driftsmiddel

En eiendel som ikke er i drift er en eiendel som ikke brukes i den daglige driften av en virksomhet. Ikke-driftsmidler er vanligvis langsiktige eiendeler, for eksempel investeringer i andre selskaper, eiendom eller patenter. Selv om ikke-driftsmidler ikke brukes i den daglige driften av en virksomhet, kan de fortsatt være viktige for virksomheten. For eksempel … Les mer

Risikoregler Definisjon

At-Risk-reglene er et sett med IRS-forskrifter som definerer omstendighetene under hvilke en skattyter anses å være i fare for å kreve fradrag for tap pådratt i en forretningsforetak. Reglene er utformet for å hindre skattytere i å kreve fradrag for tap som faktisk ikke er i fare for å bli påført, og for å sikre … Les mer

Hva er et primært instrument for å investere?

Når du er klar til å begynne å investere, er en av de første avgjørelsene du må ta hva ditt primære investeringsmiddel vil være. ditt primære investeringsmiddel er kontotypen du vil bruke til å holde de fleste investeringene dine. Det finnes flere forskjellige typer primære investeringsbiler, hver med sine egne fordeler og ulemper. De tre … Les mer

Kun administrative tjenester (ASO)

En ordning med kun administrative tjenester (ASO) er en type egenforsikring der et selskap inngår kontrakt med et forsikringsselskap eller tredjepartsadministrator for å håndtere skader og andre administrative tjenester, men selskapet påtar seg den økonomiske risikoen for sine ansattes helsekostnader . ASO-planer er vanligvis bare tilgjengelige for store selskaper som er i stand til å … Les mer