Kontantavkastning på bruttoinvestering (CROGI)

CROGI er en beregning som brukes til å vurdere lønnsomheten til en investering. Den beregnes ved å dele kontantavkastningen på investeringen med bruttoinvesteringen. Cash Return on Investment (ROI) er et mål på lønnsomheten til en investering. Den beregnes ved å dele kontantavkastningen på investeringen med kostnaden for investeringen. CROGI-beregningen brukes til å vurdere lønnsomheten til … Les mer