Ujustert grunnlag

I regnskap refererer basis til den opprinnelige verdien av en eiendel minus eventuelle avskrivninger som er pådratt. Det ujusterte grunnlaget for en eiendel er dens opprinnelige verdi før det foretas justeringer. For eksempel vil det ujusterte grunnlaget for et utstyr være kjøpesummen minus eventuelle avskrivninger som er registrert på det. Hva kvalifiserer som UBIA? Begrepet … Les mer