Retail Inventory Method

Retail Inventory Method (RIM) er en teknikk som brukes av forhandlere for å estimere sluttbeholdningsnivåer og varekostnader. RIM estimerer disse to viktige økonomiske beregningene ved å verdsette et selskaps varelager til den laveste av kostnaden eller markedet og deretter bruke et historisk salgsmønster for å estimere kostnadene for solgte varer. Retail Inventory Method er et … Les mer