Hva er disgorgement?

Disgorgement er et rettsmiddel som er tilgjengelig for domstoler i sivile rettssaker der en forbryter blir beordret til å gi fra seg urettmessige gevinster eller fortjeneste som ble oppnådd som følge av deres forseelse. Hensikten med disgorgement er å forhindre urettferdig berikelse, avskrekke fremtidig uredelighet og gjenopprette eventuelle ofre for overtredelsen. For at en domstol … Les mer

Unngåelige kostnader

Begrepet «unngåelige kostnader» refererer til et selskaps alternativkostnad knyttet til en bestemt beslutning. Unngåbare kostnader er med andre ord kostnaden som kunne vært unngått dersom selskapet hadde valgt en annen handling. Det finnes to typer unngåelige kostnader: ugjenkallelige kostnader og variable kostnader. Sunk cost er en kostnad som ikke kan dekkes, for eksempel kostnadene ved … Les mer