Ujustert grunnlag

I regnskap refererer basis til den opprinnelige verdien av en eiendel minus eventuelle avskrivninger som er pådratt. Det ujusterte grunnlaget for en eiendel er dens opprinnelige verdi før det foretas justeringer. For eksempel vil det ujusterte grunnlaget for et utstyr være kjøpesummen minus eventuelle avskrivninger som er registrert på det.

Hva kvalifiserer som UBIA?

Begrepet UBIA står for "ikke innebygd basis i eiendeler." For å kvalifisere som UBIA, må en eiendel være fysisk atskilt fra selskapets egenkapital. Dette innebærer at eiendelen ikke kan inngå i selskapets varelager eller andre eiendeler som benyttes i selskapets forretningsdrift.

Noen eksempler på UBIA inkluderer land, bygninger, kjøretøy og utstyr. Disse eiendelene brukes vanligvis av selskapet i dets forretningsdrift, men de er ikke avgjørende for selskapets drift.

UBIA kan også inkludere immaterielle eiendeler, som patenter, opphavsrettigheter og varemerker. Disse eiendelene er ikke av fysisk natur, men de kan fortsatt betraktes som UBIA hvis de er atskilt fra selskapets egenkapital.

Hva skjer når du ikke vet kostnadsgrunnlaget?

Hvis du ikke kjenner kostnadsgrunnlaget ditt, kan du kanskje estimere det ved å bruke metoden "gjennomsnittlig kostnad". Denne metoden beregner kostnadsgrunnlaget ved å ta gjennomsnittskostnaden for alle aksjene du eier. La oss for eksempel si at du eier 100 aksjer i XYZ-aksjer, og at du kjøpte dem i løpet av et år til forskjellige priser. Kostnadsgrunnlaget ditt vil være gjennomsnittet av alle disse prisene.

Hvis du ikke kan estimere kostnadsgrunnlaget ved å bruke gjennomsnittlig kostnadsmetoden, er kostnadsgrunnlaget null. Dette betyr at hele investeringen din vil bli betraktet som en kapitalgevinst (eller tap) når du selger den.

Det er viktig å holde styr på kostnadsgrunnlaget ditt fordi det påvirker hvor mye skatt du skylder når du selger investeringen din. Hvis du har et høyere kostnadsgrunnlag, vil du skylde mindre i skatt.

Hva er ujustert gevinst eller tap?

Ujustert gevinst eller tap er den totale netto gevinsten eller tapet på en investering før eventuell justering for inflasjon eller skatt. Dette tallet inkluderer alle realiserte og urealiserte gevinster eller tap, samt eventuelt utbytte eller renter opptjent på investeringen. Hvordan bestemmer du UBIA? Begrepet UBIA står for udiskontert grunnlag for forsikring. For å beregne UBIA tar forsikringsselskapene nåverdien av alle fremtidige premier, pluss nåverdien av dødsfordelen, og trekker fra eventuelle utestående poliselån. Hva er justert grunnlag for en eiendel? Det justerte grunnlaget for en eiendel er dens opprinnelige kostnadsgrunnlag, pluss eventuelle kapitalforbedringer som er gjort på eiendelen, minus eventuelle avskrivninger tatt på eiendelen.