Kontantavkastning på bruttoinvestering (CROGI)

CROGI er en beregning som brukes til å vurdere lønnsomheten til en investering. Den beregnes ved å dele kontantavkastningen på investeringen med bruttoinvesteringen.

Cash Return on Investment (ROI) er et mål på lønnsomheten til en investering. Den beregnes ved å dele kontantavkastningen på investeringen med kostnaden for investeringen.

CROGI-beregningen brukes til å vurdere lønnsomheten til en investering ved å ta hensyn til både kontantavkastningen på investeringen og kostnaden for investeringen.

Hva er et kontantavkastningsforhold? Kontantavkastningsforholdet er et finansielt forhold som måler kontanter generert av et selskaps virksomhet som en prosentandel av selskapets totale eiendeler. Kontantavkastningsforholdet er et mål på et selskaps operasjonelle effektivitet og gir innsikt i hvor godt et selskap er i stand til å generere kontantstrøm fra driften.

Hva er forskjellen mellom IRR og kontantavkastning?

Internrenten (IRR) er renten der nåverdien av et prosjekts fremtidige kontantstrømmer tilsvarer prosjektets opprinnelige investering. IRR brukes til å vurdere attraktiviteten til et prosjekt.

Cash-on-cash-avkastningen (CCR) er en avkastningsberegning som tar hensyn til tidsverdien av penger. Det er forholdet mellom et prosjekts første års kontantstrøm og den opprinnelige investeringen. CCR brukes til å evaluere lønnsomheten til et prosjekt. Hva står CROCI for? CROCI står for "kontantavkastning på investert kapital." CROCI er et mål på hvor mye kontanter som genereres per dollar av kapital investert i et selskap. Den beregnes ved å dele et selskaps kontantstrøm fra driften med kapitalinvesteringen.

Hvordan beregner du ROI i regnskap?

ROI-beregningen (avkastning på investering) er en enkel matematisk formel som brukes til å bestemme hvor effektiv en investering er. ROI-formelen er: (avkastning - investeringskostnad) / investeringskostnad.

Avkastningen er det totale beløpet som oppnås på en investering. Investeringskostnaden er det totale beløpet som brukes på en investering.

For eksempel, hvis du investerer $100 i en aksje og den går opp med $10, vil avkastningen være $10. Hvis aksjen går ned med $10, vil avkastningen din være -$10.

Investeringskostnaden er vanligvis det opprinnelige beløpet som ble investert, men det kan også være beløpet som gikk tapt på grunn av investeringen.

For eksempel, hvis du investerer $100 i en aksje og den går ned med $10, vil investeringskostnaden din være $100. Hvis aksjen går opp med $10, vil investeringskostnaden din være $0.

ROI-formelen er en enkel måte å beregne hvor effektiv en investering er. Den tar imidlertid ikke hensyn til tidsverdien av penger.

For eksempel, hvis du investerer $100 i en aksje og det tar 10 år før aksjen går opp med $10, vil avkastningen din være 0,1 %. Dette betyr at investeringen din ville vært bedre hvis du hadde investert $100 på en sparekonto som tjente renter.

Tidsverdien av penger er en viktig faktor å vurdere når investeringsbeslutninger tas. Avkastningsformelen er imidlertid et godt utgangspunkt for å avgjøre om en investering er effektiv.

Hvordan beregner du CROCI?

CROCI er et akronym for "kontantavkastning på investert kapital." Det er et mål på et selskaps effektivitet i å generere kontantstrøm fra sine kapitalinvesteringer.

For å beregne CROCI må du først bestemme selskapets netto driftskontantstrøm (NOCF). Dette finner du på kontantstrømoppstillingen. NOCF er lik driftskontantstrøm minus kapitalutgifter.

Når du har NOCF, må du bestemme selskapets kapitalinvestering. Denne finner du i balansen. Kapitalinvestering er lik forvaltningskapital minus kortsiktig gjeld.

Til slutt deler du NOCF etter kapitalinvestering for å få CROCI.