Hva er inntekt?

I regnskap forstås inntekt som økningen i økonomiske ressurser. Denne økningen kan ikke skyldes nye bidrag fra partnerne, men må komme fra deres aktivitet, fra å tilby tjenester eller fra salg av varer. Inntekt fører til en økning i virksomhetens eiendeler, siden den på den ene siden kan øke aktiv av et selskap, og på … Les mer