Hva er et overskudd?

Begrepet overskudd brukes ofte i økonomiske felt, for å referere til overflødige mengder av noe. Overskuddet har sin opprinnelse etter utviklingen av jordbruk og husdyr, da begynner det å produsere mer mat enn det mennesker forbruker. Disse overskudds- eller overskuddsmengdene begynner å brukes som en forhandlingsbrikke i byttehandel. Vanligvis i bruken av begrepet overskudd vises … Les mer

Kategorier O