Hva er et overskudd?

Begrepet overskudd brukes ofte i økonomiske felt, for å referere til overflødige mengder av noe. Overskuddet har sin opprinnelse etter utviklingen av jordbruk og husdyr, da begynner det å produsere mer mat enn det mennesker forbruker. Disse overskudds- eller overskuddsmengdene begynner å brukes som en forhandlingsbrikke i byttehandel. Vanligvis i bruken av begrepet overskudd vises … Les mer

Kategorier O

Hva er en offentlig gjerning?

Offentlig skjøte er et dokument som behandles for en notarius og hvor det registreres en bestemt hendelse eller rettighet godkjent av tjenestemannen, som har ansvaret for å signere sammen med tilskuddene. Tjenestemannen vil selv ha som oppdrag å bekrefte innholdets juridiske kapasitet og datoen da avtalen gjennomføres. Hva er offentlige gjerninger? Derfor er den offentlige … Les mer

Kategorier O

Fangst

Innsamlingen, eller også kalt bankinnsamling, som navnet antyder, er å fange eller samle inn penger fra mennesker eller organisasjoner. Disse pengene som fanger opp til bankenAvhengig av hvilken type konto du har, genererer den renter (innskuddsrenter), som er definert av den såkalte innskuddsrenten. Til syvende og sist, hva banken er interessert i, er at folk … Les mer

Kategorier O

Hva er offentlige utgifter?

Offentlige utgifter er den totale mengden penger som offentlig sektor det utbetales for å oppfylle en rekke mål, enten det er sosialt, økonomisk eller arbeidskraftig. Blant de vanligste og anerkjente målene er å avslutte ulikhet, omfordele rikdom eller møte behovene til innbyggerne. Derfor er hovedmålet med dette begrepet å kunne oppnå en rekke mål som … Les mer

Kategorier O

Hva er Oligopsony?

En oligopsony er et marked for et produkt eller en tjeneste der makt er i besittelse av søkerne eller kjøperne. Det kan sies at det er motsatt begrep til monopolI stedet for å være budgivere som har makten, har kjøperne det. Dette skyldes det faktum at i en oligopsoni er det få etterspørere som eksisterer, … Les mer

Kategorier O

Hva er et offentlig salgstilbud?

Betydningen av offentlig tilbud om salg (OPV) refererer til salg av en del av aksjene i et selskap av selskapet selv eller av aksjonærer. En OPC er en del av Sekundært marked, siden det på ingen tid innebærer utstedelse av nye aksjer og bare inkluderer eierskifte. Disse offentlige tilbudene kan være ment for allmennheten eller … Les mer

Kategorier O

Hva er en overdrager?

En overdrager er den personen eller handlingen om å gi avkall på en eiendel, en rettighet, en acción eller en sikkerhet til fordel for en annen person eller enhet. Dette skjer vanligvis i bytte mot en kontraprestasjon, enten monetære eller i varer som tilsvarer det, med mindre det er et donasjon. Det er to personer … Les mer

Kategorier O

Hva er et tilbud om offentlig abonnement?

Et offentlig abonnementstilbud (OPS) er en prosedyre der en kvalifisert investor eller forhandler kjøper offentlige verdipapirer i et selskap. For å gi et offentlig abonnementstilbud, må selskapet lage et kapitaløkning, der en eller flere av aksjonærene gir avkall på forkjøpsrett til tegningsrett og utstede nye aksjer før du selger dem. På denne måten vil selskapet … Les mer

Kategorier O

Hva er outsourcing?

Definisjonen av outsourcing refererer til kontraktering av tredjeparts tjenester av aSelskapet. Begrepet outsourcing forekommer i de tilfeller der et selskap ansetter en annen til å utføre aktiviteter som er komplementære til hovedaktiviteten eller dedikasjonen. Som et resultat er det her fordelene med outsourcing dukker opp, som forbedring av tjenester, forretningsspesialisering og tidsbesparelse. En annen av … Les mer

Kategorier O

Hva er copyright?

Copyright er et ord av engelsk opprinnelse som oversatt til spansk vil være copyright. Dette gir den personen som er ansvarlig for et kunstnerisk innhold eller et intellektuelt verk, copyright hver gang det reproduseres eller brukes, og deltar i loven i de mulige fordelene som deres arbeid gir. Betydningen av opphavsrett omfatter lovbestemmelser som beskytter … Les mer

Kategorier O