Hva er en NGO?

En NGO tilsvarer akronymet til Non-Governmental Organization og er en forening eller enhet som har som formål å tjene samfunnet gjennom humanitære formål. Denne definisjonen av NGO kan ikke forstås uten dens karakter kooperativ som handler utenfor de offentlige forvaltningene, med påskudd om å tilby noen form for hjelp, men uten intensjon om å tjene … Les mer

Kategorier O

Hva er en operativ CRM?

Når vi snakker omCRM(Customer Relationship Management), viser vi til settet med mål rettet mot styring av kundeforhold. Teknologi, samt riktig og riktig funksjon av programvaren er viktig for at denne oppgaven skal kunne utføres. Spesielt, når vi snakker om operativ eller operativ CRM, refererer vi til de oppgavene som gir kundene en optimal service på … Les mer