Hva er offentlig forvaltning?

Begrepet offentlig forvaltning refererer til settet med offentlige organer som er viet til administrative oppgaver og administrerer andre organer, institusjoner og enheter som tilhører staten. Hovedmålet med offentlig forvaltning er å kunne etablere forhold mellom regjeringen (i form av institusjoner) og folket. Tjenestemannens rolle (den som jobber for det offentlige) er grunnleggende. Konseptet kan adopteres … Les mer