Hva er et oligopol?

Kommer fra den greske, "oligo", få, og, "polio", selger, når det er et lite eller begrenset antall produsenter i et marked, sammenlignet med alle saksøkerne, forstås det at det er et oligopol. Også i dette tilfellet er oligopolistene i en privilegert situasjon, noe som gjør at de kan oppnå større manøvremargin når de selger sine produkter eller tjenester i markedet. Selv om det ikke er så effektivt som tilfellet med monopol, er det viktig for systemet at oligopolister samarbeider med hverandre for å kontrollere dem, når det gjelder muligheten for å kontrollere prisene og produserte mengder.

Årsaken er at alle vinner, og det lille antallet selgere innebærer at alle har solgt sin produksjon. Oligopolet kan påvirke begge deler materialer eller ressurser, for eksempel bearbeidede produkter. Markedene der oligopolet triumferer er vanligvis markeder som har viktige inngangshindringer. I denne typen markeder, når det ikke er enighet, eller nærvær av oligopolister, kan det skje at den mektigste oligopolisten eller oligopolistene praktiserer dumping mot andre, mindre kraftige oligopolister for å fjerne dem fra markedet. Det ville være en situasjon der det søkes monopol eller reduksjon i antall oligopolister

El dumping det er en praksis som består i å senke prisene selv under produksjonskostnadene. Noen av markedene der oligopolet for forsyning har en tendens til å forekomme, er energimarkeder, som elektrisitet eller olje.

Typer oligopol

Innenfor oligopolet er det vanligvis tre scenarier til felles.

Vi snakker om situasjonen der det er en leder i markedet og at de andre oligopolistene følger ham. Denne situasjonen kalles også Stackelber-modellen. I denne modellen må hver av deltakerne ta hensyn til restenes mulige reaksjon for hvert nivå av mengde og pris. Man kan også snakke om den såkalte Courtnot-modellen, i tilfelle oligopolistene bestemmer seg for å velge mengdene samtidig, eller Bertrand-modellen, i tilfelle der oligopolistene bestemmer seg for å velge prisene samtidig.