Hva er inntekt?

I regnskap forstås inntekt som økningen i økonomiske ressurser. Denne økningen kan ikke skyldes nye bidrag fra partnerne, men må komme fra deres aktivitet, fra å tilby tjenester eller fra salg av varer.

Inntekt fører til en økning i virksomhetens eiendeler, siden den på den ene siden kan øke aktiv av et selskap, og på den andre redusere passivog forpliktelsene som eksisterer.

For å registrere inntekten et selskap har, er det nødvendig å klassifisere det etter om det kommer fra salg av varer eller levering av en tjeneste. For å registrere inntektene fra salg av varer er det noen krav som er nødvendige:

  • At kjøperen har blitt informert om risikoen og fordelene ved driften
  • At selskapet ikke opprettholder kontrollen over solgte varer
  • At beløpet lett kan verdsettes
  • At kostnadene kan måles
  • At fordeler kan oppnås ved operasjonen

Kravene slik at varer for levering av tjenester kan regnskapsføres.

  • Det kan enkelt vurderes
  • At det er sannsynlighet for å oppnå fordeler
  • At graden av fullføring av tjenesten kan vurderes
  • At kostnadene ved å utføre tjenesten kan måles