Omega

"Omega" er en teknisk indikator som måler endringshastigheten i en eiendelspris. Den brukes av tradere for å identifisere potensielle reverseringer i markedet.

Hva er komponentene i alternativene?

Det er fire nøkkelkomponenter til opsjoner: den underliggende eiendelen, innløsningskursen, utløpsdatoen og premien.

Det underliggende aktiva er verdipapiret som opsjonen er basert på. Dette kan være en aksje, en obligasjon, en råvare eller til og med en indeks.

Innløsningskursen er prisen som opsjonsinnehaveren kan kjøpe (ved en kjøpsopsjon) eller selge (ved en salgsopsjon) den underliggende eiendelen.

Utløpsdatoen er datoen da opsjonen utløper og blir verdiløs.

Premien er prisen på selve opsjonen. Dette er prisen opsjonsinnehaveren betaler til opsjonsselgeren for retten til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen.

Vil du ha høye eller lave Delta-alternativer?

Det avhenger av din handelsstrategi og mål. Hvis du er ute etter å kjøpe opsjoner som en måte å spekulere på den fremtidige retningen til en underliggende eiendel, vil du gjerne kjøpe opsjoner med høye Delta-verdier. Dette er fordi høye Delta-opsjoner er mer følsomme for endringer i den underliggende aktivaprisen, og vil derfor gi deg et større fortjenestepotensial hvis spådommen din stemmer. Imidlertid har høye Delta-opsjoner også et høyere risikonivå, da de vil miste verdi raskere hvis den underliggende aktivaprisen beveger seg i feil retning.

Hvis du ønsker å bruke opsjoner som en måte å sikre en posisjon i den underliggende eiendelen, vil du gjerne kjøpe opsjoner med lave Delta-verdier. Dette er fordi lave Delta-opsjoner vil gi deg beskyttelse mot små bevegelser i den underliggende aktivaprisen, men vil ikke miste verdi like raskt hvis prisen beveger seg kraftig i feil retning.

Ganger du theta med 100?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av din opsjonshandelsstrategi. Hvis du bruker en theta-basert handelsstrategi, vil du sannsynligvis multiplisere theta med 100 for å få en mer nøyaktig representasjon av handelens fortjeneste/tap. Men hvis du bruker en annen type opsjonshandelsstrategi, trenger du kanskje ikke multiplisere theta med 100.

Hvorfor er delta 0 og 1?

Grunnen til at delta er 0 og 1 er fordi dette er de to ytterpunktene av mulige utfall når du handler med opsjoner. Et delta på 0 betyr at det ikke er noen sjanse for at opsjonen utløper i pengene, mens et delta på 1 betyr at det er 100 % sjanse for at opsjonen utløper i pengene. Disse to ytterpunktene representerer de to mulige resultatene av enhver opsjonshandel. Hva er et godt delta og theta? Et godt delta er et som er nær 1,0. Dette betyr at opsjonen vil flytte dollar for dollar med den underliggende eiendelen. Et delta på 0,5 betyr at opsjonen vil bevege seg halvparten så mye som den underliggende eiendelen. Theta er endringshastigheten til opsjonsprisen med hensyn til tid. En theta på -0,5 betyr at opsjonen vil miste $0,50 i verdi hver dag.