Definisjon av dekket warrant

En dekket warrant er en type finansielt derivat som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris innenfor en viss tidsperiode. Dekkede warrants ligner opsjoner, men det er noen viktige forskjeller. For det første utstedes dekkede warrants vanligvis av banker og andre finansinstitusjoner, mens opsjoner vanligvis utstedes av … Les mer