Reklame med fokus på en bestemt gruppe kunder

Annonsering fokusert på en bestemt gruppe kunder Hva er konsentrert markedsføring og mikromarkedsføring? Konsentrert markedsføring (også kjent som udifferensiert markedsføring) er en markedsføringsstrategi der et selskap tilbyr et enkelt produkt eller en tjeneste til en stor gruppe kunder. Hovedmålet med konsentrert markedsføring er å oppnå en stor markedsandel. Mikromarkedsføring er derimot en markedsføringsstrategi der et … Les mer

Dollar-Value LIFO

Dollar-Value LIFO er en verdsettelsesmetode der varelageret vurderes til gjeldende gjenanskaffelseskost for de siste kjøpene. Dette betyr at de siste kjøpene antas å være de første som selges, og varelageret verdsettes deretter. Fordelen med denne metoden er at den gjenspeiler den nåværende verdien av varelageret mer nøyaktig. Ulempen er at det kan være vanskeligere å … Les mer