Opsjonspristeori Definisjon

Opsjonsprisingsteori er en gren av finansiell økonomi som omhandler prising av opsjoner og andre derivater. Det er basert på forutsetningen at prisen på en opsjon bestemmes av det underliggende verdipapirets pris, opsjonens innløsningskurs, tiden til utløp, rentenivået, volatiliteten til det underliggende verdipapirets pris og utbytteavkastningen.

Hva er de to opsjonsprismodellene?

De to opsjonsprismodellene er Black-Scholes-modellen og Binomial-modellen.

Black-Scholes-modellen er en matematisk modell som brukes til å bestemme rettferdig pris eller teoretisk verdi for en kjøps- eller salgsopsjon. Modellen tar hensyn til flere faktorer, inkludert tiden til utløp, den underliggende eiendelens volatilitet, renten og innløsningsprisen.

Binomial-modellen er en forenklet versjon av Black-Scholes-modellen. Den brukes til å prise opsjoner der den underliggende eiendelen bare har to mulige utfall (derav navnet "binomial"). Modellen er enkel å bruke og forstå, men den fungerer kun for relativt enkle opsjonskontrakter.

Hvordan velger du innløsningskurs i opsjonshandel?

Når du velger en innløsningspris for opsjonshandel, er det et par ting du bør vurdere. Først må du bestemme hvilken type opsjon du ønsker å handle – en kjøpsopsjon eller en salgsopsjon. En kjøpsopsjon gir deg rett til å kjøpe den underliggende eiendelen, mens en salgsopsjon gir deg rett til å selge den underliggende eiendelen.

Når du har bestemt deg for hvilken type opsjon du vil handle, må du velge en innløsningspris. Innløsningskursen er prisen som den underliggende eiendelen vil bli kjøpt eller solgt til hvis opsjonen utøves. Innløsningskursen er vanligvis nær gjeldende markedspris på den underliggende eiendelen.

Du må også vurdere tidsrammen du vil handle innenfor. Opsjoner har en begrenset levetid og vil utløpe på en bestemt dato. Jo nærmere utløpet er, jo mindre tid har alternativet til å bevege seg i din favør.

Til slutt må du bestemme hvor mye du er villig til å risikere. Opsjoner er en risikabel investering og kan miste all verdi hvis den underliggende eiendelen beveger seg i feil retning.

Når du velger en innløsningspris, må du balansere alle disse faktorene. Den beste innløsningsprisen er en som gir deg en god sjanse til å tjene penger samtidig som den ikke er så risikabel at du kan tape hele investeringen din.

Hva er formelen for opsjonsprising? Opsjonsprisingsformelen er en matematisk formel som brukes til å bestemme den teoretiske verdien av en opsjonskontrakt. Formelen tar hensyn til den underliggende eiendelens pris, innløsningsprisen på opsjonen, tiden til utløp, volatiliteten til den underliggende eiendelen og renten.

Hva er Black-Scholes opsjonsprismodell?

Black-Scholes-modellen er en matematisk modell av et finansmarked der handelsmenn kjøper og selger eiendeler, vanligvis aksjer eller råvarer. Modellen brukes til å prissette opsjoner, som er kontrakter som gir kjøper rett til å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris på eller før en bestemt dato.

Black-Scholes-modellen er basert på antakelsen om at markedet er effektivt, noe som betyr at prisene reflekterer all tilgjengelig informasjon. Dette betyr at prisene beveger seg opp og ned som svar på nyheter og hendelser, men de beveger seg ikke tilfeldig.

Modellen er oppkalt etter dens skapere, Fisher Black og Myron Scholes, som først publiserte den i 1973.

Hva er de fem grunnleggende parametrene for opsjonsprisingsmodellen?

De fem grunnleggende parametrene for opsjonsprisingsmodellen er:

1. Den underliggende eiendelens pris
2. Innløsningskursen
3. Tiden til utløp
4. Den underliggende eiendelens volatilitet
5. Renten