Multiple Definition

En multippeldefinisjon er et forholdstall som kan brukes til å måle ulike aspekter av et selskaps økonomiske resultater. For eksempel kan pris-til-inntjening-forholdet (P/E-forhold) brukes til å måle et selskaps aksjekurs i forhold til inntjening per aksje. P/E-forholdet kan tolkes på ulike måter, avhengig av investors perspektiv. Hvorfor brukes multipler i verdsettelse? Det er noen få … Les mer

Hvordan en beskyttende put fungerer

En beskyttende put er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon for å sikre nedsiderisikoen ved en lang aksjeposisjon. Salgsopsjonen gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å selge den underliggende aksjen til en forhåndsbestemt pris (utløsningskursen) på eller før en spesifisert dato (utløpsdatoen). Hvis aksjekursen faller under innløsningskursen ved utløp, vil salgsopsjonen utøves … Les mer