Opsjonspristeori Definisjon

Opsjonsprisingsteori er en gren av finansiell økonomi som omhandler prising av opsjoner og andre derivater. Det er basert på forutsetningen at prisen på en opsjon bestemmes av det underliggende verdipapirets pris, opsjonens innløsningskurs, tiden til utløp, rentenivået, volatiliteten til det underliggende verdipapirets pris og utbytteavkastningen. Hva er de to opsjonsprismodellene? De to opsjonsprismodellene er Black-Scholes-modellen … Les mer

Kostnadskutt

Begrepet «kostnadskutt» refererer til en bedriftsstrategi der et selskap reduserer sine utgifter for å forbedre sine økonomiske resultater. Kostnadskutt kan innebære en rekke initiativer, som å redusere antall ansatte, reforhandle leverandørkontrakter eller stenge underpresterende butikker. I mange tilfeller er kostnadskutt en nødvendig reaksjon på vanskelige økonomiske forhold. Når forbruksforbruket er nede, må bedrifter finne måter … Les mer

Hva er en valgkomité?

En valgkomité er et organ i et selskap eller en organisasjon som er ansvarlig for å velge og vurdere kandidater til lederstillinger. Komiteen kan få i oppgave å fylle ledige styreplasser, velge offiserer eller velge kandidater til andre lederroller. Valgkomiteen består typisk av en liten gruppe personer, ofte valgt av styret, som har erfaring med … Les mer