Definisjon av dekket warrant

En dekket warrant er en type finansielt derivat som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris innenfor en viss tidsperiode. Dekkede warrants ligner opsjoner, men det er noen viktige forskjeller.

For det første utstedes dekkede warrants vanligvis av banker og andre finansinstitusjoner, mens opsjoner vanligvis utstedes av selskaper. Dette betyr at dekkede warrants ofte er dyrere enn opsjoner.

En annen viktig forskjell er at dekkede warrants ofte er mye lengre datert enn opsjoner, med noen som varer i årevis. Dette betyr at de kan brukes som en måte å sikre seg mot langsiktige markedsbevegelser.

Til slutt, dekkede warrants har vanligvis mye høyere utøvelsespriser enn opsjoner. Dette betyr at de vanligvis kun er egnet for investorer som forventer betydelige prisbevegelser i den underliggende eiendelen. Hvordan beregnes warrants? Warrants beregnes basert på det underliggende verdipapirets pris, innløsningskursen, tiden til utløp, volatiliteten og renten.

Er warrants bedre enn opsjoner?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det beste alternativet for en gitt trader avhenger av deres individuelle omstendigheter og handelsmål. Det er imidlertid noen viktige forskjeller mellom warrants og opsjoner som kan gjøre warrants mer egnet for visse handelsmenn.

Warrants utstedes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital på, og de gir innehaveren rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris (utløsningskursen) innen en viss tidsramme (utløpsdatoen). Warrants ligner på kjøpsopsjoner, men de har en tendens til å være langsiktige instrumenter med lengre utløpsdato. Dette kan gjøre dem mer egnet for handelsmenn som ønsker å ha en stilling over lengre tid.

Warrants er også ofte billigere enn opsjoner, siden de ikke handles like mye og det er mindre likviditet i markedet for dem. Dette kan gjøre dem til et bedre valg for handelsmenn som ønsker å komme i en posisjon til en lavere kostnad.

Alternativer kan imidlertid være et bedre valg for noen tradere. Opsjoner omsettes mer enn warrants, noe som gir dem større likviditet og gjør det lettere å komme inn og ut av en posisjon. Opsjoner er også vanligvis mer fleksible enn warrants, da de kan brukes til en rekke forskjellige strategier.

Til syvende og sist avhenger det beste alternativet for en gitt trader av deres individuelle omstendigheter og handelsmål.

Har warrants tidsverdi?

Ja, tegningsretter har tidsverdi. Dette er fordi de representerer retten til å kjøpe en aksje til en bestemt pris (utløsningsprisen) på et tidspunkt i fremtiden (utløpsdatoen). Jo lenger ut i tiden utløpsdatoen er, jo mer tidsverdi vil warranten ha. Dette er fordi det er mer usikkerhet om hvor aksjekursen vil være på det tidspunktet.

Tidsverdi er viktig å vurdere når man handler med warrants, fordi det kan ha en betydelig innvirkning på prisen. For eksempel, hvis en warrant har en innløsningspris på $50 og en utløpsdato på ett år fra nå, vil tidsverdien være høyere hvis aksjen nå handles til $60 enn hvis den handles til $40. Dette er fordi det er mer usikkerhet om hvor aksjekursen vil være ett år fra nå når den nå handles til $60 enn når den handles til $40.

Hva skjer når warrants utløper?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av hvilken type arrestordre det er snakk om. Hvis warranten er for en kjøpsopsjon, vil warranten utløpe verdiløs hvis den underliggende aksjekursen er under innløsningskursen. Hvis warranten er for en salgsopsjon, vil warranten utløpe verdiløs hvis den underliggende aksjekursen er over innløsningskursen.

Hva er forskjellen mellom en aksje og en warrant?

En aksje er et verdipapir som representerer eierskap i et selskap og gir innehaveren rett til å stemme i selskapssaker og motta utbytte.

En warrant er et verdipapir som gir innehaveren rett til å kjøpe aksjer av den underliggende aksjen til en fastsatt pris i løpet av en spesifisert tidsperiode.