Handelsbetingelser (TOT): Definisjon, bruk som indikator og faktorer

Hva er en handelsperiode (TOT)? Hvordan brukes en handelsperiode (TOT) som en indikator? Hva er faktorene som påvirker en handelsperiode (TOT)? Hvor kommer ordet tot fra? Ordet «tot» er avledet fra det gamle engelske ordet «tott», som betyr «liten mengde.» Dette ordet kom sannsynligvis inn på engelsk fra det proto-germanske ordet «tot», som betyr «liten». … Les mer

Hvordan Tier 1-leverage ratio brukes til å evaluere kjernekapital

En tier 1 gearing ratio er et mål på en banks kjernekapital i forhold til dens totale eiendeler. Kjerne 1-leverage ratio brukes til å evaluere en banks kapitaldekning og er en nøkkelmåling brukt av regulatorer. Bankene er pålagt å opprettholde en minimum tier 1 gearing ratio på 3 % under Basel III. Hva menes med … Les mer