Full Ratchet Definisjon

En full ratchet-definisjon er en type avtale som åpner for full tilbakestilling av vilkår i tilfelle kontraktsbrudd. Dette betyr at alle vilkår i avtalen reforhandles fra bunnen av, som om avtalen ble inngått for første gang. Dette kan være en ulempe for den parten som opprinnelig godtok vilkårene, da de kanskje ikke kan få like … Les mer

Hva er regnskapsførerens ansvar?

En regnskapsførers ansvar er det juridiske ansvaret som en regnskapsfører har for sine handlinger. Dette ansvaret kan oppstå enten fra uaktsomhet eller fra forsettlig forseelse. For eksempel, hvis en regnskapsfører gjør en feil som forårsaker økonomiske tap for hans eller hennes klient, kan regnskapsføreren bli holdt ansvarlig for disse tapene. Alternativt, hvis en regnskapsfører bevisst … Les mer