Hva er produksjonseffektivitet?

I mikroøkonomi er produksjonseffektivitet en tilstand i verden der produksjonen bruker minst mulig input for å produsere størst mulig produksjon. Produksjonseffektivitet oppstår når alle ressurser brukes optimalt for å produsere ønsket produksjon. I et perfekt konkurranseutsatt marked er alle bedrifter produksjonseffektive. Dette er fordi bedrifter som er mindre effektive enn konkurrentene vil bli drevet ut … Les mer

Levestandard Definisjon

Levestandarden er nivået av materiell rikdom og livskvalitet som et bestemt samfunn eller en bestemt gruppe nyter godt av. Det måles vanligvis ved faktorer som inntekt, forventet levealder og utdanningsnivå og helse. Levestandarden er ikke bare et spørsmål om materiell rikdom. Det inkluderer også faktorer som livskvalitet, forventet levealder og nivåer av utdanning og helse. … Les mer

Hva er en valutarevaluering?

En valutarevaluering er en offisiell økning i verdien av et lands valuta. Valuta revalueringer skjer vanligvis når et lands valuta er undervurdert i forhold til andre valutaer. En valutarevaluering kan også skje når et lands valuta er overvurdert i forhold til andre valutaer. Hva er forskjellen mellom konvertering og oversettelse? Hovedforskjellen mellom konvertering og oversettelse … Les mer

Hva er overklassen?

Overklassen er den gruppen mennesker i et samfunn som har mest rikdom og makt. I de fleste samfunn er overklassen en liten minoritet av befolkningen, mens majoriteten er middelklasse eller fattig. Overklassen har typisk mye penger og eiendeler, og bruker sin makt til å påvirke politikk og økonomi. Overklassen består ofte av mennesker som arver … Les mer

Monetaristisk teori Definisjon

Monetarisme er en tankegang innen økonomi som legger vekt på pengenes rolle i utviklingen og ytelsen til en økonomi. Monetaristisk teori er basert på mengdeteorien om penger, som sier at pengemengden har et direkte og proporsjonalt forhold til inflasjon og økonomisk vekst. Den mest kjente monetaristen er Milton Friedman, som hevdet at den store depresjonen … Les mer

Asymmetrisk informasjon

Asymmetrisk informasjon er en situasjon der den ene parten i en transaksjon har mer informasjon enn den andre. Dette skjer ofte i finansmarkeder, hvor innsidere er kjent med informasjon som ikke er tilgjengelig for allmennheten. Asymmetrisk informasjon kan føre til uønsket seleksjon, en situasjon der parten med mer informasjon er i stand til å dra … Les mer

Naturlig monopol: definisjon, hvordan det fungerer, typer og eksempler

Definisjon, hvordan det fungerer, typer og eksempler på naturlig monopol. Hva er de 4 typene monopol i økonomi? Det er fire typer monopol innen økonomi: 1) Naturlig monopol: Dette er når et enkelt firma dominerer en hel bransje på grunn av høye etableringsbarrierer, som stordriftsfordeler eller høye ugjenkallelige kostnader. 2) Monopolistisk konkurranse: Dette er når … Les mer

Retail Price Index (RPI) Definisjon

Retail Price Index (RPI) er et mål på inflasjon i Storbritannia. Den beregnes av Office for National Statistics (ONS) og er basert på en kurv med varer og tjenester som representerer typiske husholdningsforbruk. RPI brukes til å justere et bredt spekter av finansielle kontrakter og fordeler, som pensjoner og husleie, og brukes også som et … Les mer

Hva er et salg?

Et salg er en overføring av eierskap til en vare eller tjeneste fra en person til en annen i bytte mot penger. Salg er en sentral del av enhver virksomhet, siden de er den primære måten inntekter genereres på. For at et salg skal finne sted, må det foreligge et tilbud fra selger og en … Les mer

Handel: Dens definisjon, hvordan den skiller seg fra virksomhet og handel

. Hva er handel og hvordan skiller den seg fra virksomhet og handel? Hvorfor kalles det handel? Ordet «handel» er avledet fra det latinske ordet «commercium», som betyr «handel», «markedsføring» eller «handel». Ordet «commercium» antas å ha blitt først brukt av den romerske poeten Ovid i referanse til handelen mellom Romerriket og dets provinser. Ordet … Les mer